View : 1706
เรื่อง: SCG Experience

พิสูจน์ความเรียบเนียนของปูนฉาบอิฐมวลเบา เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม

หลังจากได้ยินมาว่า มีปูนฉาบอิฐมวลเบาสูตรใหม่ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม”  ที่ได้รับรางวัล เอสซีจี อินโนเวชั่น อวอร์ด จัดแสดงที่ SCG Experience ให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบเนียนของผนังที่ใช้ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม” เทียบประสิทธิภาพกับปูนฉาบสูตรสำเร็จรูปทั่วไป ด้วยการจำลองการฉาบผนังที่มีภาพหน้าหญิงสาว ที่ครึ่งหนึ่งฉาบด้วยปูนสำเร็จรูปทั่วไป และอีกครึ่งฉาบด้วยปูนฉาบสูตรใหม่ สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม”เมื่อดูด้วยตาเปล่าอาจมองเห็นแต่ความเรียบเนียน เหมือนกันทั้งสองฝั่ง และจำลองสภาวะให้มี ความร้อนจากแสงแดด และความชื้นของฝน ด้วยแสงสปอตไลท์ และละอองน้ำ เพื่อรอดูความเปลี่ยนแปลงของผนังทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เหมือนธรรมชาติของบ้านที่เราอยู่อาศัยกันจริงๆ

 

ผนังจัดแสดง นำเสนอการจำลองผนังที่กระทบกับสภาพอากาศที่ได้รับแสงและความชื้น

เมื่อเข้าไปชมการจัดแสดงจริง ก็เกิดความประทับใจ เพราะที่นี่ทำให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผนังที่มีการฉาบไว้ หากมองจากระยะไกลจะเห็นเพียงแค่สีที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าไปใกล้อีกนิดจะมองเห็นริ้วรอยเล็กๆ ส่วนความเรียบเนียนก็ดูไม่ต่างกันสักเท่าไรนัก แต่เมื่อลองใช้กล้องไมโครสโคปที่ให้ความละเอียดของภาพสูงมากกว่าตาคนปกติทั่วไปเห็น มาสแกนไปตามส่วนต่างๆ ของผนังเรื่อยๆ จนสะดุดตากับรอยแตก รอยแยก Crack ที่เห็นเด่นชัดบนผนังครึ่งที่ฉาบด้วยปูนสำเร็จรูปทั่วไป ซึ่งมองเผินๆ แล้วดูเรียบเนียนแทบไม่เห็นร่องรอยอะไร ส่วนอีกครึ่งผนังที่ฉาบด้วยปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม จะมองเห็นเพียงรายละเอียดของเนื้อปูนที่เกาะยึดกันอย่างแนบสนิทไร้รอยร้าวใดๆ สมกับที่ได้รางวัล เอสซีจี อินโนเวชั่น อวอร์ด จริงๆ
 

กล้องไมโครสโคปที่ใช้สแกนผนังให้เห็นรายละเอียดอย่างเจาะลึก

เริ่มสแกนผนังที่ผ่านการฉาบไปแล้ว 9 วัน

ผิวผนังปูนสำเร็จรูปทั่วไป เราเจอรอยแตกร้าวเล็กๆ ผ่านกล้องไมโครสโคป

       นวัตกรรมใหม่ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดการแตกร้าวของผิวปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ ปัญหางานฉาบผนังอิฐมวลเบาได้เป็นอย่างดี จากการค้นคว้าวิจัยถึงปัญหาการผนังแตกร้าวที่เกิดขึ้น จนค้นพบสาเหตุที่ทำให้การแตกร้าวเกิดขึ้นทั้งการแตกร้าวหลังฉาบทันที และรอยร้าวที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อเวลาผ่านไปซักระยะ และถูกพัฒนาออกมาเป็นปูนฉาบ อิฐมวลเบาโดยเฉพาะ สูตรใหม่ ที่ช่วยให้มั่นใจ ว่าความสวย เรียบเนียนของผนังจะอยู่ได้ยาวนาน ไม่ว่าจะผ่านสภาวะอากาศแบบไหน หรือคนฉาบที่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ก็ตามที

ผิวผนังปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม ที่เห็นรายละเอียดของเนื้อปูนอย่างเจาะลึกเรื่อง: SCG Experience

พิสูจน์ความเรียบเนียนของปูนฉาบอิฐมวลเบา เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม

หลังจากได้ยินมาว่า มีปูนฉาบอิฐมวลเบาสูตรใหม่ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม”  ที่ได้รับรางวัล เอสซีจี อินโนเวชั่น อวอร์ด จัดแสดงที่ SCG Experience ให้ลูกค้าได้สัมผัสความเรียบเนียนของผนังที่ใช้ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม” เทียบประสิทธิภาพกับปูนฉาบสูตรสำเร็จรูปทั่วไป ด้วยการจำลองการฉาบผนังที่มีภาพหน้าหญิงสาว ที่ครึ่งหนึ่งฉาบด้วยปูนสำเร็จรูปทั่วไป และอีกครึ่งฉาบด้วยปูนฉาบสูตรใหม่ สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม”เมื่อดูด้วยตาเปล่าอาจมองเห็นแต่ความเรียบเนียน เหมือนกันทั้งสองฝั่ง และจำลองสภาวะให้มี ความร้อนจากแสงแดด และความชื้นของฝน ด้วยแสงสปอตไลท์ และละอองน้ำ เพื่อรอดูความเปลี่ยนแปลงของผนังทั้งสองฝั่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เหมือนธรรมชาติของบ้านที่เราอยู่อาศัยกันจริงๆ

 

ผนังจัดแสดง นำเสนอการจำลองผนังที่กระทบกับสภาพอากาศที่ได้รับแสงและความชื้น

เมื่อเข้าไปชมการจัดแสดงจริง ก็เกิดความประทับใจ เพราะที่นี่ทำให้เห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไป ผนังที่มีการฉาบไว้ หากมองจากระยะไกลจะเห็นเพียงแค่สีที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าไปใกล้อีกนิดจะมองเห็นริ้วรอยเล็กๆ ส่วนความเรียบเนียนก็ดูไม่ต่างกันสักเท่าไรนัก แต่เมื่อลองใช้กล้องไมโครสโคปที่ให้ความละเอียดของภาพสูงมากกว่าตาคนปกติทั่วไปเห็น มาสแกนไปตามส่วนต่างๆ ของผนังเรื่อยๆ จนสะดุดตากับรอยแตก รอยแยก Crack ที่เห็นเด่นชัดบนผนังครึ่งที่ฉาบด้วยปูนสำเร็จรูปทั่วไป ซึ่งมองเผินๆ แล้วดูเรียบเนียนแทบไม่เห็นร่องรอยอะไร ส่วนอีกครึ่งผนังที่ฉาบด้วยปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม จะมองเห็นเพียงรายละเอียดของเนื้อปูนที่เกาะยึดกันอย่างแนบสนิทไร้รอยร้าวใดๆ สมกับที่ได้รางวัล เอสซีจี อินโนเวชั่น อวอร์ด จริงๆ
 

กล้องไมโครสโคปที่ใช้สแกนผนังให้เห็นรายละเอียดอย่างเจาะลึก

เริ่มสแกนผนังที่ผ่านการฉาบไปแล้ว 9 วัน

ผิวผนังปูนสำเร็จรูปทั่วไป เราเจอรอยแตกร้าวเล็กๆ ผ่านกล้องไมโครสโคป

       นวัตกรรมใหม่ “เสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดการแตกร้าวของผิวปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ ปัญหางานฉาบผนังอิฐมวลเบาได้เป็นอย่างดี จากการค้นคว้าวิจัยถึงปัญหาการผนังแตกร้าวที่เกิดขึ้น จนค้นพบสาเหตุที่ทำให้การแตกร้าวเกิดขึ้นทั้งการแตกร้าวหลังฉาบทันที และรอยร้าวที่เกิดขึ้นในภายหลังเมื่อเวลาผ่านไปซักระยะ และถูกพัฒนาออกมาเป็นปูนฉาบ อิฐมวลเบาโดยเฉพาะ สูตรใหม่ ที่ช่วยให้มั่นใจ ว่าความสวย เรียบเนียนของผนังจะอยู่ได้ยาวนาน ไม่ว่าจะผ่านสภาวะอากาศแบบไหน หรือคนฉาบที่มีความเชี่ยวชาญหรือไม่ก็ตามที

ผิวผนังปูนเสือ มอร์ตาร์ สูตรแพลทินัม ที่เห็นรายละเอียดของเนื้อปูนอย่างเจาะลึกขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ