View : 40727

       “ไม้สังเคราะห์” หรือ “ไม้เทียม” เป็นวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้ แต่วิธีการติดตั้งจะแตกต่างจากไม้จริงตรงที่ ไม้จริงจะติดตั้งบนตงไม้โดยการตอกตะปูยึด (กรณีเป็นไม้เนื้ออ่อนจะใช้สกรูยึด) ส่วนไม้สังเคราะห์ โดยทั่วไปจะติดตั้งกับตงเหล็กโดยการยึดสกรู หรือยึดกับตัวล็อคสำเร็จรูป รวมทั้งสามารถปูบนพื้นซีเมนต์ด้วยปูนกาวเหมือนกับการปูกระเบื้อง โดยใช้สกรูกับพุกพลาสติกช่วยยึดเพื่อความแน่นหนา
 

พื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

ความแตกต่างของการติดตั้งระหว่างไม้จริง ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์

เรื่อง: SCG Experience

พื้นระเบียงไม้เทียมติดตั้ง
แตกต่างจากพื้นไม้จริงอย่างไร

พื้นระเบียงไม้จริง

เรื่อง: SCG Experience

พื้นระเบียงไม้เทียมติดตั้ง
แตกต่างจากพื้นไม้จริงอย่างไร

พื้นระเบียงไม้จริง

       “ไม้สังเคราะห์” หรือ “ไม้เทียม” เป็นวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้ แต่วิธีการติดตั้งจะแตกต่างจากไม้จริงตรงที่ ไม้จริงจะติดตั้งบนตงไม้โดยการตอกตะปูยึด (กรณีเป็นไม้เนื้ออ่อนจะใช้สกรูยึด) ส่วนไม้สังเคราะห์ โดยทั่วไปจะติดตั้งกับตงเหล็กโดยการยึดสกรู หรือยึดกับตัวล็อคสำเร็จรูป รวมทั้งสามารถปูบนพื้นซีเมนต์ด้วยปูนกาวเหมือนกับการปูกระเบื้อง โดยใช้สกรูกับพุกพลาสติกช่วยยึดเพื่อความแน่นหนา
 

พื้นไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ 

ความแตกต่างของการติดตั้งระหว่างไม้จริง ไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์

บทความที่แล้ว
ทำอะไรก่อนดี ระหว่างปูกระเบื้องพื้น กรุกระเบื้องผนัง ติดตั้งฝ้าเพดาน
59-พื้นระเบียงไม้เทียมติดตั้งแตกต่างจากพื้นไม้จริงอย่างไร.jpgบทความถัดไป
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี ติดตั้งบนโครงสร้างอะไร
60-ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์-เอสซีจี-ติดตั้งบนโครงสร้างอะไร.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ