View : 47547
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ความชันหลังคา (Pitch)

ความชันของหลังคา หรือ มุมยกหลังคา หมายถึง องศาลาดเอียงของหลังคาโดยวัดจากอเสขึ้นไปถึงใต้จันทัน (ตามรูปประกอบ)  มีความสำคัญโดยความชันหลังคานั้นมีผลต่อการเลือกประเภทวัสดุมุง  เนื่องจากกระเบื้องมุงหลังคาแต่ละประเภทมีองศาความชันที่เหมาะสมแตกต่างกันไป เช่น กระเบื้องลอนคู่มีความชันหลังคาที่เหมาะสม 15-40 องศา หรือ กระเบื้องเรียบ Excella มีความลาดชันที่เหมาะสม 25-40 องศา เป็นต้น  โดยเป็นหน้าที่ของสถาปนิกในการออกแบบและเลือกวัสดุมุงหลังคาให้เข้ากับสไตล์ของบ้าน โครงสร้าง และ ขนาด เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับบ้าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหลังคาทรงใดใดก็ตาม ควรเลือกวัสดุมุงหลังคาให้ถูกประเภทโดยศึกษาข้อมูลจากแค็ตตาล็อกสินค้าตามวัสดุมุงหลังคานั้นๆ

ทั้งนี้ในปัจจุบันวัสดุมุงหลังคามีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องดินเผา กระเบื้องลอนคู่ หรือ Metal Sheet  เป็นต้น สถาปนิก หรือ เจ้าของบ้านแบบโครงสร้างก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น หากหลังคาบ้านมีความลาดชัน 17 องศา สามารถเลือกใช้หลังคาชนิดลอนคู่ CPAC Monier และ Excella Classic ได้เท่านั้น                  

 

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ