View : 10157
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ตะเข้สัน & ตะเข้ราง 

เมื่อแนวตัดของผืนหลังคาแต่ละระนาบมาบรรจบกันทำให้เกิดจุดตัดระนาบหลังคาขึ้นมา 2 แบบคือ ตะเข้สัน และตะเข้ราง มักพบกับบ้านที่มีหลังคาทรงปั้นหยา และมะนิลา 

จุดตัดแบบแรกคือ “ตะเข้สัน” เกิดขึ้นจากระนาบหลังคาชนกันเป็นสันขึ้นมา (เหมือนสันขอบพีรามิด) การตรวจแนวตะเข้สันสามารถบอกได้ว่าช่างมุงหลังคาตรงหรือไม่ หรือหากมุงไปนานๆแล้วตะเข้สันไม่ตรงกัน แปลว่าหลังคาเริ่มมีปัญหา ควรได้รับการตรวจสอบ โดยกระเบื้องหลังคาที่นำมามุงตรงตะเข้สั้นเรียกว่า “ครอบสันตะเข้” เพื่อปิดจุดต่อระนาบของหลังคา ป้องกันน้ำฝนรั่วซึมเข้าบ้าน

สำหรับ “ตะเข้ราง” คือโครงสร้างแนวบรรจบของผืนหลังคาสองระนาบที่ทำให้เกิดเป็นทางระบายน้ำ จุดนี้เองที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมตามแนวต่อกระเบื้อง จึงจำเป็นต้องมีรางน้ำตะเข้สำหรับระบายน้ำที่ไหลลงมาจากแนวหลังคา โดยจุดตัดมุมตะเข้รางจะต้องเว้น 3 ซม. สำหรับเป็นช่องทางระบายน้ำฝนที่รางน้ำ  ซึ่งหากมีน้ำซึมเข้าไปในบ้านเมื่อไร จุดแรกที่ควรตรวจสอบคือส่วนตะเข้รางนี้เอง 

ทั้งนี้การออกแบบหลังคาควรออกแบบให้มีจุดตัดของระนาบหลังคาให้น้อย เพราะถ้ายิ่งออกแบบหลังคาซับซ้อนก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการรั่วซึมได้

รางน้ำตะเข้

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ