View : 3201
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ลอนกระเบื้องหลังคา

กระเบื้องมุงหลังคาที่เห็นลักษณะเป็นลอนๆ นั้น มีหลายรูปแบบ  แต่ทราบไหมว่า ส่วนโค้งรูปลอนแต่ละส่วนของลอนกระเบื้องหลังคานั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น กระเบื้องประเภทลอน จะมีท้องลอนมีหน้าที่เป็นทางระบายน้ำฝน สันลอนเป็นแกนเพื่อให้เกิดลอนคว่ำขึ้นมาสำหรับให้น้ำฝนไหลลงที่ท้องลอน และสำหรับลอนยกมีหน้าที่เป็นแผ่นจบที่ครอบข้างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน ซึ่งแต่ละชื่อเรียกที่กล่าวมานั้น คือส่วนใดของกระเบื้อง สามารถศึกษาได้จากรูป 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ