View : 3310

กระเบื้องโปร่งแสง คือ กระเบื้องมุงหลังคาที่เนื้อวัสดุมีความโปร่งแสง สามารถให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาได้ นำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายพื้นที่ โดยอาจติดสลับกับกระเบื้องมุงหลังคาประเภททึบในตำแหน่งที่ต้องการให้มีแสงเข้า เช่น โรงจอดรถ โถงบันไดบ้าน ห้องน้ำภายนอก หรือหลังคาครัวไทย เป็นต้น ประโยชน์ของการเลือกใช้กระเบื้องโปร่งแสงนั้นช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดความอับชื้นรวมถึงกลิ่นอับภายในห้อง อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบประเภทของฝ้าเพดานก่อนทำการติดตั้ง เนื่องจากหากใช้เป็นฝ้าทึบ แสงจะไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาในห้องได้ ดังนั้นควรเลือกใช้ฝ้าเพดานที่เป็นวัสดุโปร่งแสงเช่นเดียวกัน

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
กระเบื้องโปร่งแสง

กระเบื้องโปร่งแสง เอสซีจี รุ่น Elabanaเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
กระเบื้องโปร่งแสง

กระเบื้องโปร่งแสง เอสซีจี รุ่น Elabanaกระเบื้องโปร่งแสง คือ กระเบื้องมุงหลังคาที่เนื้อวัสดุมีความโปร่งแสง สามารถให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาได้ นำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลายพื้นที่ โดยอาจติดสลับกับกระเบื้องมุงหลังคาประเภททึบในตำแหน่งที่ต้องการให้มีแสงเข้า เช่น โรงจอดรถ โถงบันไดบ้าน ห้องน้ำภายนอก หรือหลังคาครัวไทย เป็นต้น ประโยชน์ของการเลือกใช้กระเบื้องโปร่งแสงนั้นช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดความอับชื้นรวมถึงกลิ่นอับภายในห้อง อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบประเภทของฝ้าเพดานก่อนทำการติดตั้ง เนื่องจากหากใช้เป็นฝ้าทึบ แสงจะไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาในห้องได้ ดังนั้นควรเลือกใช้ฝ้าเพดานที่เป็นวัสดุโปร่งแสงเช่นเดียวกัน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ