View : 5592

       ครอบหลังคา คือ ชิ้นส่วนอีกหนึ่งรูปแบบของวัสดุมุงหลังคา ติดตั้งอยู่ที่บริเวณแนวสันหลังคา แนวขอบหลังคา  หรือรอยต่อระหว่างผืนหลังคาที่อยู่คนละฝั่ง คนละทิศทาง หรือคนละองศากันตามแต่รูปทรงหลังคา    สำหรับใช้ปิดทับเพื่อเป็นตัวจบรอยต่อระหว่างหลังคาคนละผืน รวมถึงหลังคาและกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น หลังคากับเชิงชาย หลังคากับฝาผนัง ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน  ป้องกันนก หนูและแมลง ไม่ให้เข้าไปในช่องว่างของรอยต่อเหล่านี้
               
       วัสดุที่ใช้นิยมเลือกเป็นวัสดุประเภทเดียวกันกับที่ใช้มุงหลังคา เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์  คอนกรีต เซรามิก สังกะสี เหล็ก ซึ่งมักจะมีการผลิตออกมาขายควบคู่กันอยู่แล้ว  โดยรูปแบบของครอบหลังคาในปัจจุบันมีการออกแบบมาให้สามารถเลือกใช้ในตำแหน่งต่างๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น เช่น ครอบสันโค้ง  ครอบโค้งปิดปลาย  ครอบโค้ง 4 ทาง  ครอบโค้ง 3 ทาง  ครอบข้างปิดชาย  ครอบโค้งตะเข้ ครอบชนผนัง ฯลฯ  ซึ่งส่งผลให้หลังคามีความสวยงาม ดูกลมกลืนกันไปตลอดทั้งผืนมากยิ่งขึ้นcta-ebook.jpg 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ครอบหลังคา

ภาพ: ครอบหลังคา

ภาพ: ครอบหลังคา

ภาพ: ครอบหลังคา

ภาพ: ครอบหลังคา 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ครอบหลังคา

ภาพ: ครอบหลังคา

ภาพ: ครอบหลังคา

       ครอบหลังคา คือ ชิ้นส่วนอีกหนึ่งรูปแบบของวัสดุมุงหลังคา ติดตั้งอยู่ที่บริเวณแนวสันหลังคา แนวขอบหลังคา  หรือรอยต่อระหว่างผืนหลังคาที่อยู่คนละฝั่ง คนละทิศทาง หรือคนละองศากันตามแต่รูปทรงหลังคา    สำหรับใช้ปิดทับเพื่อเป็นตัวจบรอยต่อระหว่างหลังคาคนละผืน รวมถึงหลังคาและกับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น หลังคากับเชิงชาย หลังคากับฝาผนัง ซึ่งจะช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝน  ป้องกันนก หนูและแมลง ไม่ให้เข้าไปในช่องว่างของรอยต่อเหล่านี้
               
       วัสดุที่ใช้นิยมเลือกเป็นวัสดุประเภทเดียวกันกับที่ใช้มุงหลังคา เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์  คอนกรีต เซรามิก สังกะสี เหล็ก ซึ่งมักจะมีการผลิตออกมาขายควบคู่กันอยู่แล้ว  โดยรูปแบบของครอบหลังคาในปัจจุบันมีการออกแบบมาให้สามารถเลือกใช้ในตำแหน่งต่างๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น เช่น ครอบสันโค้ง  ครอบโค้งปิดปลาย  ครอบโค้ง 4 ทาง  ครอบโค้ง 3 ทาง  ครอบข้างปิดชาย  ครอบโค้งตะเข้ ครอบชนผนัง ฯลฯ  ซึ่งส่งผลให้หลังคามีความสวยงาม ดูกลมกลืนกันไปตลอดทั้งผืนมากยิ่งขึ้นcta-ebook.jpg 

ภาพ: ครอบหลังคา

ภาพ: ครอบหลังคา 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ