View : 11837

       จมูกบันได อยู่บริเวณปลายลูกนอน หรือเข้ามุมตามแนวทางกว้างของปลายขั้นบันได โดยทั่วไปจมูกบันไดมักจะยื่นออกมาจากแนวลูกตั้งประมาณ 1 นิ้ว โดยมี 2 ลักษณะคือ ยื่นด้วยวัสดุปิดผิวลูกนอน และทำลูกตั้งให้เอียง ประโยชน์ของการมีจมูกบันไดนอกจากจะให้ความเรียบร้อยสวยงามแล้ว ยังช่วยทำให้การเดินขึ้นลงบันไดสะดวกขึ้น  และช่วยป้องกันวัสดุปิดผิวลูกนอนมิให้บิ่น หรือแตกหักจากการกระแทกในยามใช้งาน 

       จมูกบันไดทำได้จากหลายวัสดุตามแต่วัสดุพื้นบันได เช่น  กระเบื้อง ไม้ อะลูมิเนียม หรือเป็นวัสดุคนละประเภทกันจำพวก uPVC, PVC ที่มักจะมีการเซาะร่องตลอดแนว  หรือเป็นวัสดุที่มีผิวสัมผัสหยาบ  เพื่อช่วยในการกันลื่นระหว่างการใช้งานได้เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จมูกบันได

ภาพระยะจมูกบันได

ภาพจมูกบันไดไม้

ภาพจมูกบันไดอะลูมีเนียมทีมีแถบกันลื่น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
www.archiexpo.com
- http://samarfloor.com
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จมูกบันได

ภาพระยะจมูกบันได

ภาพจมูกบันไดไม้

       จมูกบันได อยู่บริเวณปลายลูกนอน หรือเข้ามุมตามแนวทางกว้างของปลายขั้นบันได โดยทั่วไปจมูกบันไดมักจะยื่นออกมาจากแนวลูกตั้งประมาณ 1 นิ้ว โดยมี 2 ลักษณะคือ ยื่นด้วยวัสดุปิดผิวลูกนอน และทำลูกตั้งให้เอียง ประโยชน์ของการมีจมูกบันไดนอกจากจะให้ความเรียบร้อยสวยงามแล้ว ยังช่วยทำให้การเดินขึ้นลงบันไดสะดวกขึ้น  และช่วยป้องกันวัสดุปิดผิวลูกนอนมิให้บิ่น หรือแตกหักจากการกระแทกในยามใช้งาน 

       จมูกบันไดทำได้จากหลายวัสดุตามแต่วัสดุพื้นบันได เช่น  กระเบื้อง ไม้ อะลูมิเนียม หรือเป็นวัสดุคนละประเภทกันจำพวก uPVC, PVC ที่มักจะมีการเซาะร่องตลอดแนว  หรือเป็นวัสดุที่มีผิวสัมผัสหยาบ  เพื่อช่วยในการกันลื่นระหว่างการใช้งานได้ภาพจมูกบันไดอะลูมีเนียมทีมีแถบกันลื่น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
www.archiexpo.com
- http://samarfloor.com
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ