View : 16005

จันทัน (Rafter) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงสร้างหลังคา มีหน้าที่รองรับและถ่ายเทน้ำหนักจากแปไปสู่อเสหรือเสา แบ่งออกเป็น จันทันเอก (จันทันที่พาดอยู่บนหัวเสา) และจันทันพราง (จันทันที่พาดอยู่บนอเส) มีระยะการติดตั้งต่างกันไปตามประเภทของโครงหลังคา (ไม้ เหล็กรูปพรรณ หรือเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์) รวมถึงขนาด และระยะแป ดังนั้นควรปรึกษาวิศวกร หรือศึกษาข้อมูลการติดตั้งของวัสดุมุงหลังคาแต่ละประเภทให้ดี 

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จันทัน

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จันทัน

จันทัน (Rafter) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของโครงสร้างหลังคา มีหน้าที่รองรับและถ่ายเทน้ำหนักจากแปไปสู่อเสหรือเสา แบ่งออกเป็น จันทันเอก (จันทันที่พาดอยู่บนหัวเสา) และจันทันพราง (จันทันที่พาดอยู่บนอเส) มีระยะการติดตั้งต่างกันไปตามประเภทของโครงหลังคา (ไม้ เหล็กรูปพรรณ หรือเหล็กเคลือบกัลวาไนซ์) รวมถึงขนาด และระยะแป ดังนั้นควรปรึกษาวิศวกร หรือศึกษาข้อมูลการติดตั้งของวัสดุมุงหลังคาแต่ละประเภทให้ดี 

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ