View : 3743

       จับปุ่ม  คือ การใช้ปูนเตรียมระดับก่อนการฉาบผนัง (หรือการเทพื้น) เพื่อกำหนดให้การฉาบมีระดับและความหนาตรงตามที่ต้องการ  โดยจะใช้ปูนซีเมนต์ทั่วไปสำหรับงานก่อ ฉาบ หรือเท มาผสมกับทรายให้มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์มากกว่าปกติ หรือที่เรียกกันว่า “ปูนเค็ม” ปาดลงไปเป็นปุ่มบนผนังก่อ ทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อค ให้ปุ่มมีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมยอดตัด ด้านฐานที่ติดกับผนังมีความยาวด้านละประมาณ 5-10 เซนติเมตร แล้วค่อย ๆ ลาดเอียงมาสู่ด้านปลายยอดตัดที่เล็กกว่าและนูนขึ้นมาจากผนังเท่ากับความหนาของปูนฉาบที่ต้องการ

       ก่อนการจับปุ่มจะต้องมีการตีเส้นตารางบนผนังเสียก่อน ด้วยการใช้เส้นเอ็นขึงให้ได้ระดับและตำแหน่งตามต้องการ แล้วจึงจับปุ่มให้อยู่ที่จุดตัดของเส้นตารางนี้ และเพื่อให้สะดวกในการทำงาน แต่ละปุ่มควรมีระยะห่างกันไม่เกิน 3 ใน 4 ของไม้บรรทัดที่ใช้ในการฉาบ  สำหรับตำแหน่งที่เป็นช่องเปิด หรือมุมผนังก็จะใช้วิธีเดียวกันในการกำหนดระดับและความหนา แต่จะเรียกว่า "จับเซี้ยม"

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จับปุ่ม

ภาพ: การจับปุ่มปูน

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จับปุ่ม

ภาพ: การจับปุ่มปูน

       จับปุ่ม  คือ การใช้ปูนเตรียมระดับก่อนการฉาบผนัง (หรือการเทพื้น) เพื่อกำหนดให้การฉาบมีระดับและความหนาตรงตามที่ต้องการ  โดยจะใช้ปูนซีเมนต์ทั่วไปสำหรับงานก่อ ฉาบ หรือเท มาผสมกับทรายให้มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์มากกว่าปกติ หรือที่เรียกกันว่า “ปูนเค็ม” ปาดลงไปเป็นปุ่มบนผนังก่อ ทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อค ให้ปุ่มมีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมยอดตัด ด้านฐานที่ติดกับผนังมีความยาวด้านละประมาณ 5-10 เซนติเมตร แล้วค่อย ๆ ลาดเอียงมาสู่ด้านปลายยอดตัดที่เล็กกว่าและนูนขึ้นมาจากผนังเท่ากับความหนาของปูนฉาบที่ต้องการ

       ก่อนการจับปุ่มจะต้องมีการตีเส้นตารางบนผนังเสียก่อน ด้วยการใช้เส้นเอ็นขึงให้ได้ระดับและตำแหน่งตามต้องการ แล้วจึงจับปุ่มให้อยู่ที่จุดตัดของเส้นตารางนี้ และเพื่อให้สะดวกในการทำงาน แต่ละปุ่มควรมีระยะห่างกันไม่เกิน 3 ใน 4 ของไม้บรรทัดที่ใช้ในการฉาบ  สำหรับตำแหน่งที่เป็นช่องเปิด หรือมุมผนังก็จะใช้วิธีเดียวกันในการกำหนดระดับและความหนา แต่จะเรียกว่า "จับเซี้ยม"

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ