View : 24421

       จับเซี้ยม คือ การเตรียมผนังก่อนการฉาบที่ตำแหน่งมุมหรือขอบของผนัง เช่น มุมห้อง มุมเสา ขอบของช่องเปิด ประตูหน้าต่าง  เพื่อกำหนดแนวสันผนังให้การฉาบเข้ามุมทำได้ง่ายขึ้น โดยจะใช้เส้นเอ็นขึงที่แนวสันของผนังก่อทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อค  เพื่อเป็นตัวกำหนดระดับและความหนาของการฉาบให้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นใช้ปูนทราย หรือปูนเค็ม (ปูนซีเมนต์ทั่วไปผสมกับทรายให้มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์มากกว่าปกติ) ปาดปูนลงไปบนผนังที่ชนเข้ามุมกันทั้งสองด้านตลอดแนวความสูงหรือความยาวให้ได้ระดับตามแนวเส้นเอ็นที่ขึงไว้ โดยจะทำควบคู่กับการจับปุ่มในผนังที่อยู่ด้านเดียวกันไปด้วย

ภาพ: เซี้ยมสำเร็จรูป

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จับเซี้ยม

ภาพ: จับเซี้ยมมุมเสา

ภาพ: จับเซี้ยมขอบผนัง

       การจับเซี้ยมอีกวิธี คือการใช้เซี้ยมสำเร็จรูปที่ทำมาจากเหล็ก พลาสติก หรือพีวีซี ซึ่งมีหลายสีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน โดยเริ่มจากปาดปูนทราย หรือปูนเค็มลงบนมุม หรือขอบของผนังแล้วจึงนำเซี้ยมสำเร็จรูปวางลงไป จากนั้นปาดปูนทับทั้งสองด้านของผนังอีกทีให้ความหนาปูนเสมอกับแนวสันของเซี้ยมสำเร็จรูป ซึ่งแนวสันนี้จะเป็นตัวกำหนดระดับและความหนาของปูนฉาบในภายหลัง ปัจจุบันได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ควบคุมคุณภาพงานได้ดี ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลงไป เพราะการจับเซี้ยมแบบเดิมหากช่างไม่มีฝีมือหรือทำงานช้า มีโอกาสที่ปูนจะแห้งระหว่างจับเซี้ยม ทำให้ปูนไม่อยู่ตัวและผนังจะเกิดการแตกร้าวได้ในภายหลัง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.bloggang.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
จับเซี้ยม

ภาพ: จับเซี้ยมมุมเสา

ภาพ: จับเซี้ยมขอบผนัง

       จับเซี้ยม คือ การเตรียมผนังก่อนการฉาบที่ตำแหน่งมุมหรือขอบของผนัง เช่น มุมห้อง มุมเสา ขอบของช่องเปิด ประตูหน้าต่าง  เพื่อกำหนดแนวสันผนังให้การฉาบเข้ามุมทำได้ง่ายขึ้น โดยจะใช้เส้นเอ็นขึงที่แนวสันของผนังก่อทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อค  เพื่อเป็นตัวกำหนดระดับและความหนาของการฉาบให้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นใช้ปูนทราย หรือปูนเค็ม (ปูนซีเมนต์ทั่วไปผสมกับทรายให้มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์มากกว่าปกติ) ปาดปูนลงไปบนผนังที่ชนเข้ามุมกันทั้งสองด้านตลอดแนวความสูงหรือความยาวให้ได้ระดับตามแนวเส้นเอ็นที่ขึงไว้ โดยจะทำควบคู่กับการจับปุ่มในผนังที่อยู่ด้านเดียวกันไปด้วย

ภาพ: เซี้ยมสำเร็จรูป

       การจับเซี้ยมอีกวิธี คือการใช้เซี้ยมสำเร็จรูปที่ทำมาจากเหล็ก พลาสติก หรือพีวีซี ซึ่งมีหลายสีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน โดยเริ่มจากปาดปูนทราย หรือปูนเค็มลงบนมุม หรือขอบของผนังแล้วจึงนำเซี้ยมสำเร็จรูปวางลงไป จากนั้นปาดปูนทับทั้งสองด้านของผนังอีกทีให้ความหนาปูนเสมอกับแนวสันของเซี้ยมสำเร็จรูป ซึ่งแนวสันนี้จะเป็นตัวกำหนดระดับและความหนาของปูนฉาบในภายหลัง ปัจจุบันได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ควบคุมคุณภาพงานได้ดี ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลงไป เพราะการจับเซี้ยมแบบเดิมหากช่างไม่มีฝีมือหรือทำงานช้า มีโอกาสที่ปูนจะแห้งระหว่างจับเซี้ยม ทำให้ปูนไม่อยู่ตัวและผนังจะเกิดการแตกร้าวได้ในภายหลัง

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.bloggang.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ