View : 2929

       ช่องเปิด หมายถึง ส่วนของอาคารที่น้ำ อากาศ แสง หรือสิ่งของต่างๆสามารถผ่านได้โดยตรง  หมายรวมถึงช่องเปิดบนพื้น ซึ่งเป็นโถงเปิดโล่งระหว่างพื้นของอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปโดยไม่มีผนังปิดล้อม  และช่องเปิดบนผนัง ซึ่งมีทั้งช่องเปิดแบบที่เป็นช่องโล่ง   ช่องเปิดแบบที่เป็นบานประตูหรือหน้าต่างเปิดปิดได้  และช่องเปิดแบบที่เป็นหน้าต่างหรือช่องแสงกระจกติดตาย  นอกจากนี้ยังรวมถึงช่องระบายอากาศ  ไม้ฉลุ  อิฐบล็อกช่องลม  เกล็ดระบายอากาศ หรือแผงระแนงด้วย

       อาคารที่มีช่องเปิดจะมีข้อกำหนดทางกฎหมายเรื่องการเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะ   และรูปแบบของช่องเปิดจะมีความสัมพันธ์กับความสูงและประเภทของอาคาร  หากจะทำการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจึงควรปรึกษาสถาปนิกก่อนทุกครั้ง
อ่านบทความเพิ่มเติม : กฎหมายควบคุมอาคารควรรู้ ตอนที่ 6 : ผนังทึบ ช่องเปิด ระเบียง ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ช่องเปิด

ภาพ : ช่องเปิด

ภาพ : ช่องเปิด

ภาพ : ช่องเปิด

ภาพ : ช่องเปิด

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ช่องเปิด

ภาพ : ช่องเปิด

ภาพ : ช่องเปิด

       ช่องเปิด หมายถึง ส่วนของอาคารที่น้ำ อากาศ แสง หรือสิ่งของต่างๆสามารถผ่านได้โดยตรง  หมายรวมถึงช่องเปิดบนพื้น ซึ่งเป็นโถงเปิดโล่งระหว่างพื้นของอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปโดยไม่มีผนังปิดล้อม  และช่องเปิดบนผนัง ซึ่งมีทั้งช่องเปิดแบบที่เป็นช่องโล่ง   ช่องเปิดแบบที่เป็นบานประตูหรือหน้าต่างเปิดปิดได้  และช่องเปิดแบบที่เป็นหน้าต่างหรือช่องแสงกระจกติดตาย  นอกจากนี้ยังรวมถึงช่องระบายอากาศ  ไม้ฉลุ  อิฐบล็อกช่องลม  เกล็ดระบายอากาศ หรือแผงระแนงด้วย

       อาคารที่มีช่องเปิดจะมีข้อกำหนดทางกฎหมายเรื่องการเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้อื่นหรือถนนสาธารณะ   และรูปแบบของช่องเปิดจะมีความสัมพันธ์กับความสูงและประเภทของอาคาร  หากจะทำการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจึงควรปรึกษาสถาปนิกก่อนทุกครั้ง
อ่านบทความเพิ่มเติม : กฎหมายควบคุมอาคารควรรู้ ตอนที่ 6 : ผนังทึบ ช่องเปิด ระเบียง ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน
 

ภาพ : ช่องเปิด

ภาพ : ช่องเปิด

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ