View : 1521

       บานกรอบ หรือ กรอบบาน หมายถึง ชิ้นส่วนของประตู-หน้าต่างที่สามารถเปิดปิดได้   โดยใช้บานพับเป็นตัวยึดระหว่างตัวบานให้เข้ากับวงกบ   มีหน้าที่เป็นโครงสร้างรับแรงกระแทกจากการเปิดปิดของบาน  ใช้ในการติดตั้งลูกฟักที่ทำมาจากหลากหลายวัสดุ เช่น  ไม้ ไม้อัด กระจก  รวมถึงใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิด กลอน สายยู มือจับ  มีให้เลือกใช้งานหลายวัสดุขึ้นอยู่กับรูปแบบของประตู-หน้าต่างที่ต้องการ  เช่น ไม้ ไม้สังเคราะห์  เหล็ก พีวีซี พลาสติก อะลูมิเนียม   เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
บานกรอบ 

ภาพ : บานกรอบไวนิล

​ภาพ : บานกรอบไวนิล

​ภาพ : บานกรอบไวนิล

ภาพ : บานกรอบไม้

ภาพ : บานกรอบไม้

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
บานกรอบ 

ภาพ : บานกรอบไวนิล

​ภาพ : บานกรอบไวนิล

       บานกรอบ หรือ กรอบบาน หมายถึง ชิ้นส่วนของประตู-หน้าต่างที่สามารถเปิดปิดได้   โดยใช้บานพับเป็นตัวยึดระหว่างตัวบานให้เข้ากับวงกบ   มีหน้าที่เป็นโครงสร้างรับแรงกระแทกจากการเปิดปิดของบาน  ใช้ในการติดตั้งลูกฟักที่ทำมาจากหลากหลายวัสดุ เช่น  ไม้ ไม้อัด กระจก  รวมถึงใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบิด กลอน สายยู มือจับ  มีให้เลือกใช้งานหลายวัสดุขึ้นอยู่กับรูปแบบของประตู-หน้าต่างที่ต้องการ  เช่น ไม้ ไม้สังเคราะห์  เหล็ก พีวีซี พลาสติก อะลูมิเนียม   ​ภาพ : บานกรอบไวนิล

ภาพ : บานกรอบไม้

ภาพ : บานกรอบไม้

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ