View : 6739

       บานเฟี้ยม หมายถึง ประตูรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการนำประตูบานเล็กหลายบานมาเชื่อมกันด้วยบานพับให้ต่อเนื่องเป็นชุดเดียวกัน  ทำให้ประตูสามารถพับทบกันไปมาได้เหมือนพัด  ในเวลาปิด ประตูแต่ละบานจะวางตัวเสมอกันตามแนวรางที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนหรือด้านล่างของวงกบ  ส่วนเวลาเปิดจะสามารถรวบทุกบานมาซ้อนกันได้ที่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือจะแบ่งประตูออกเป็นสองด้านก็ได้  ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และทำให้สามารถเปิดช่วงกว้างได้มากกว่าประตูแบบอื่นๆ   จึงนิยมนำมาใช้ในการแบ่งกั้นห้อง  สำหรับกรณีที่บางครั้งต้องการแบ่งพื้นที่ใช้งานให้เล็กลงหรือแบ่งห้องเป็นหลายส่วน  ใช้ในตึกแถวหรือร้านค้าที่ต้องการเปิดหน้าร้านให้กว้าง  หรือใช้ในห้องที่ต้องการการเปิดโล่งเป็นพิเศษ เช่น ห้องพักริมชายหาดที่ต้องการเปิดระเบียงเพื่อรับวิวทะเล


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
บานเฟี้ยม

ภาพ : บานเฟี้ยม

ภาพ : บานเฟี้ยม
ขอบคุณภาพ : brilliant-foldingdoors.blogspot.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
บานเฟี้ยม

ภาพ : บานเฟี้ยม

ภาพ : บานเฟี้ยม
ขอบคุณภาพ : brilliant-foldingdoors.blogspot.com

       บานเฟี้ยม หมายถึง ประตูรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการนำประตูบานเล็กหลายบานมาเชื่อมกันด้วยบานพับให้ต่อเนื่องเป็นชุดเดียวกัน  ทำให้ประตูสามารถพับทบกันไปมาได้เหมือนพัด  ในเวลาปิด ประตูแต่ละบานจะวางตัวเสมอกันตามแนวรางที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนหรือด้านล่างของวงกบ  ส่วนเวลาเปิดจะสามารถรวบทุกบานมาซ้อนกันได้ที่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือจะแบ่งประตูออกเป็นสองด้านก็ได้  ช่วยให้ประหยัดพื้นที่และทำให้สามารถเปิดช่วงกว้างได้มากกว่าประตูแบบอื่นๆ   จึงนิยมนำมาใช้ในการแบ่งกั้นห้อง  สำหรับกรณีที่บางครั้งต้องการแบ่งพื้นที่ใช้งานให้เล็กลงหรือแบ่งห้องเป็นหลายส่วน  ใช้ในตึกแถวหรือร้านค้าที่ต้องการเปิดหน้าร้านให้กว้าง  หรือใช้ในห้องที่ต้องการการเปิดโล่งเป็นพิเศษ เช่น ห้องพักริมชายหาดที่ต้องการเปิดระเบียงเพื่อรับวิวทะเล


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ