View : 6692

       บ้านโครงสร้างเหล็ก คือ บ้านที่ใช้เหล็กทำเป็นชิ้นส่วนโครงสร้าง เช่น เสา คาน ตง อเส จันทัน โครงคร่าว  เช่นเดียวกับบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างไม้ที่เราคุ้นเคยกัน  เหล็กทุกชิ้นจะเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อรับน้ำหนัก  จากนั้นจะทยอยถ่ายน้ำหนักผ่านแต่ละชิ้นส่วนจากโครงสร้างหลังคาลงมาจนถึงโครงสร้างใต้ดิน  โดยที่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกปิดทับด้วยวัสดุประเภทอื่นอีกที อย่างเช่น  ไม้ ไม้เทียม แผ่นไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์  แผ่นยิปซัม  แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป  เพื่อให้กลายเป็นส่วนประกอบของพื้น ผนัง หลังคาหรือฝ้าเพดาน สำหรับรองรับพื้นที่ใช้งานของผู้อยู่อาศัย  

       เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง คือ เหล็กรูปพรรณ  ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มากแต่ก็มีความยืดหยุ่นสูง  นิยมเลือกใช้เป็นเหล็กหน้าตัดรูปตัวเอช  เหล็กหน้าตัดรูปตัวซี   เหล็กรางน้ำหรือเหล็กกล่อง  การเลือกใช้เหล็กซึ่งสามารถขึ้นรูปได้อย่างไม่จำกัดรูปแบบ จะทำให้บ้านโครงสร้างเหล็กที่ออกมามีรูปแบบที่หลากหลายตามแต่จะคิดสร้างสรรค์   อีกทั้งเหล็กยังเป็นวัสดุที่ก่อสร้างได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดได้ทั้งแรงงานและเวลา  จึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป  บ้านน๊อคดาวน์   หรืออาคารชั่วคราว อย่างเช่น ศาลา ร้านค้า เพิงพัก  รวมถึงการต่อเติมบ้านในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น  ต่อเติมครัวหลังบ้าน  ต่อเติมระเบียงห้อง กั้นห้องภายในเพิ่ม  หรือต่อเติมขยายพื้นที่บ้านให้ใหญ่มากขึ้น


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
บ้านโครงสร้างเหล็ก

บ้านโครงสร้างเหล็ก
ขอบคุณภาพ : Siam Yamato Steel (SYS) บ้าน Villa Moreeda

อาคารโครงสร้างเหล็ก
ขอบคุณภาพ : Siam Yamato Steel (SYS) , อาคาร TMT

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
บ้านโครงสร้างเหล็ก

บ้านโครงสร้างเหล็ก
ขอบคุณภาพ : Siam Yamato Steel (SYS) บ้าน Villa Moreeda

อาคารโครงสร้างเหล็ก
ขอบคุณภาพ : Siam Yamato Steel (SYS) , อาคาร TMT

       บ้านโครงสร้างเหล็ก คือ บ้านที่ใช้เหล็กทำเป็นชิ้นส่วนโครงสร้าง เช่น เสา คาน ตง อเส จันทัน โครงคร่าว  เช่นเดียวกับบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสร้างไม้ที่เราคุ้นเคยกัน  เหล็กทุกชิ้นจะเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบเพื่อรับน้ำหนัก  จากนั้นจะทยอยถ่ายน้ำหนักผ่านแต่ละชิ้นส่วนจากโครงสร้างหลังคาลงมาจนถึงโครงสร้างใต้ดิน  โดยที่ชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกปิดทับด้วยวัสดุประเภทอื่นอีกที อย่างเช่น  ไม้ ไม้เทียม แผ่นไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์  แผ่นยิปซัม  แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป  เพื่อให้กลายเป็นส่วนประกอบของพื้น ผนัง หลังคาหรือฝ้าเพดาน สำหรับรองรับพื้นที่ใช้งานของผู้อยู่อาศัย  

       เหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง คือ เหล็กรูปพรรณ  ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้มากแต่ก็มีความยืดหยุ่นสูง  นิยมเลือกใช้เป็นเหล็กหน้าตัดรูปตัวเอช  เหล็กหน้าตัดรูปตัวซี   เหล็กรางน้ำหรือเหล็กกล่อง  การเลือกใช้เหล็กซึ่งสามารถขึ้นรูปได้อย่างไม่จำกัดรูปแบบ จะทำให้บ้านโครงสร้างเหล็กที่ออกมามีรูปแบบที่หลากหลายตามแต่จะคิดสร้างสรรค์   อีกทั้งเหล็กยังเป็นวัสดุที่ก่อสร้างได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ช่วยประหยัดได้ทั้งแรงงานและเวลา  จึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป  บ้านน๊อคดาวน์   หรืออาคารชั่วคราว อย่างเช่น ศาลา ร้านค้า เพิงพัก  รวมถึงการต่อเติมบ้านในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่น  ต่อเติมครัวหลังบ้าน  ต่อเติมระเบียงห้อง กั้นห้องภายในเพิ่ม  หรือต่อเติมขยายพื้นที่บ้านให้ใหญ่มากขึ้น


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ