View : 5512

       ปั้นลม คือชิ้นส่วนที่ใช้ปิดหัวท้ายริมโครงสร้างหลังคาจั่วด้านสกัด โดยพาดอยู่บนหัวแปและด้านล่างของครอบข้างหลังคา มีหน้าที่กันลมไม่ให้ปะทะกับกระเบื้องหลังคาโดยตรง และช่วยกันน้ำฝนไม่ให้เข้าอาคารวัสดุที่นิยมนำมาใช้เป็นปั้นลมมักเป็นไม้จริงหรือไม้สังเคราะห์ โดยปั้นลมในงานบ้านทรงไทยจะมีการประดับตกแต่งให้สวยงามเช่น ส่วนล่างของปั้นลมตกแต่งเป็นตัวเหงาจะเรียกว่าเหงาปั้นลม หรือแต่งเป็นรูปหางปลา จะเรียกว่าปั้นลมแบบหางปลา เป็นต้น

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ปั้นลม

ปั้นลมในงานบ้านพักอาศัย

ปั้นลมในงานบ้านพักอาศัย

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ปั้นลม

ปั้นลมในงานบ้านพักอาศัย

ปั้นลมในงานบ้านพักอาศัย

       ปั้นลม คือชิ้นส่วนที่ใช้ปิดหัวท้ายริมโครงสร้างหลังคาจั่วด้านสกัด โดยพาดอยู่บนหัวแปและด้านล่างของครอบข้างหลังคา มีหน้าที่กันลมไม่ให้ปะทะกับกระเบื้องหลังคาโดยตรง และช่วยกันน้ำฝนไม่ให้เข้าอาคารวัสดุที่นิยมนำมาใช้เป็นปั้นลมมักเป็นไม้จริงหรือไม้สังเคราะห์ โดยปั้นลมในงานบ้านทรงไทยจะมีการประดับตกแต่งให้สวยงามเช่น ส่วนล่างของปั้นลมตกแต่งเป็นตัวเหงาจะเรียกว่าเหงาปั้นลม หรือแต่งเป็นรูปหางปลา จะเรียกว่าปั้นลมแบบหางปลา เป็นต้น

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ