View : 5008

ปูนขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผงหรือก้อนสีขาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเผาหินปูนจนได้เป็นปูนสุก และเมื่อนำมาผสมกับน้ำจะทำปฏิกิริยาเกิดเป็น ผงปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) และน้ำปูนไลม์ มีฤทธิ์เป็นด่าง มักนำมาใช้ในงานเกษตรกรรมเพื่อปรับค่าดิน นอกจากนี้ยังสามารถแก้น้ำกระด้าง ฆ่าเชื้อโรค โรยกันแมลง สัตว์เลื้อยคลาน และสามารถดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ หากนำมาใช้ในด้านงานก่อสร้าง จะใช้เป็นหนึ่งในส่วนผสมของปูนฉาบเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ใครหลายๆ คนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเดียวกับปูนซีเมนต์ขาวที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีส่วนผสมและกระบวนการผลิตต่างจากปูนขาว และไม่สามารถใช้แทนกันได้

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ปูนขาว

พื้นงานเทอร์ราซโซ (Terrazzo) ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ปูนขาว

พื้นงานเทอร์ราซโซ (Terrazzo) ที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ขาวปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1

ปูนขาว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผงหรือก้อนสีขาว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการเผาหินปูนจนได้เป็นปูนสุก และเมื่อนำมาผสมกับน้ำจะทำปฏิกิริยาเกิดเป็น ผงปูนขาว (แคลเซียมไฮดรอกไซด์) และน้ำปูนไลม์ มีฤทธิ์เป็นด่าง มักนำมาใช้ในงานเกษตรกรรมเพื่อปรับค่าดิน นอกจากนี้ยังสามารถแก้น้ำกระด้าง ฆ่าเชื้อโรค โรยกันแมลง สัตว์เลื้อยคลาน และสามารถดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ หากนำมาใช้ในด้านงานก่อสร้าง จะใช้เป็นหนึ่งในส่วนผสมของปูนฉาบเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ใครหลายๆ คนเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเดียวกับปูนซีเมนต์ขาวที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีส่วนผสมและกระบวนการผลิตต่างจากปูนขาว และไม่สามารถใช้แทนกันได้

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ