เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน :  ปูนระเบิด

​     ปูนระเบิด เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสา คาน พื้น สาเหตุเกิดจากการที่เนื้อคอนกรีตมีรอยแตกร้าว หรือมีระยะ Concrete Covering (ระยะหุ้มผิวคอนกรีต) น้อยเกินไป จนทำให้น้ำหรือความชื้นซึมผ่านเนื้อคอนกรีตไปถึงเหล็กเสริมจนเกิดสนิม โดยสนิมจะดันเนื้อคอนกรีตให้แตกกะเทาะหรือหลุดล่อนออกมา การซ่อมแซมขึ้นอยู่กับลักษณะของสนิมเหล็กเสริม หากเป็นเพียงสนิมผิวสามารถขัดสนิมเหล็กออกและฉาบปิดด้วยปูนสำหรับซ่อมงานโครงสร้าง (Non-Shrink Grout) แต่หากเหล็กเสริมเป็นสนิมขุมควรปรึกษาวิศวกรสำหรับแนวทางแก้ไขเพื่อความปลอดภัย

ภาพ: อาการปูนระเบิดใต้ท้องพื้น

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน :  ปูนระเบิด

​     ปูนระเบิด เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ว่าจะเป็น เสา คาน พื้น สาเหตุเกิดจากการที่เนื้อคอนกรีตมีรอยแตกร้าว หรือมีระยะ Concrete Covering (ระยะหุ้มผิวคอนกรีต) น้อยเกินไป จนทำให้น้ำหรือความชื้นซึมผ่านเนื้อคอนกรีตไปถึงเหล็กเสริมจนเกิดสนิม โดยสนิมจะดันเนื้อคอนกรีตให้แตกกะเทาะหรือหลุดล่อนออกมา การซ่อมแซมขึ้นอยู่กับลักษณะของสนิมเหล็กเสริม หากเป็นเพียงสนิมผิวสามารถขัดสนิมเหล็กออกและฉาบปิดด้วยปูนสำหรับซ่อมงานโครงสร้าง (Non-Shrink Grout) แต่หากเหล็กเสริมเป็นสนิมขุมควรปรึกษาวิศวกรสำหรับแนวทางแก้ไขเพื่อความปลอดภัย

ภาพ: อาการปูนระเบิดใต้ท้องพื้น

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ