View : 6040

       ระดับอ้างอิง คือ ระดับที่กำหนดขึ้นมาในแบบก่อสร้าง เพื่อช่วยให้การบอกระยะในจุดต่าง ๆ ทำได้สะดวกขึ้นจากการอ้างอิงที่ระดับนี้  มีหน่วยเป็นเมตรและใช้เลขทศนิยม 2-3 ตำแหน่ง  โดยมากนิยมใช้ตำแหน่งกึ่งกลางพื้นถนนหน้าบ้าน   หรือพื้นชั้นล่างเป็นแนวระดับอ้างอิง และมักกำหนดให้มีค่าเป็น  ±0.00 เมตร เนื่องจากง่ายต่อการบอกระยะในระดับอื่น ๆ   การบอกระดับจะต้องกำหนดค่าในแบบให้ชัดเจนโดยเฉพาะจุดที่สำคัญอย่างเช่น ระดับพื้นสระว่ายน้ำ ระดับพื้นชั้นที่หนึ่ง ระดับพื้นชั้นลอย ระดับอเส ระดับชานพักบันได

          ในการอ่านแบบก่อสร้าง ระยะต่างๆ จะถูกกำหนดตามระยะห่างจากระดับอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้ระดับพื้นถนนหน้าบ้านเป็นระดับอ้างอิงที่ ±0.00 เมตร แล้วแบบก่อสร้างกำหนดระยะความสูงของชานพักบันไดไว้ที่ +1.25  นั่นแสดงว่าชานพักบันไดสูงกว่าพื้นถนนหน้าบ้าน 1.25 เมตร   ในกรณีที่ระดับมีค่าเป็นลบเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับอ้างอิงมักทำให้เกิดความสับสนได้จากการอ่านเครื่องหมายลบ (-) ผิดไป จึงควรกำหนดระดับต่าง ๆ  ให้เป็นเครื่องหมายบวก (+) เช่น ระดับพื้นชั้นล่างอาจกำหนดเป็นตัวเลขสมมติ เช่น +10.00 เมตร แทนที่จะเป็น ±0.00 เมตร เพื่อลดความสับสนจากการบอกระดับพื้นชั้นใต้ดินที่จะต้องมีเครื่องหมายลบ

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ระดับอ้างอิง

ภาพ: การวัดระดับพื้นที่ ด้วยกล้องวัดระดับ
ขอบคุณภาพ : www.transfersiam-engineer.makewebeasy.com 
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ระดับอ้างอิง

ภาพ: การวัดระดับพื้นที่ ด้วยกล้องวัดระดับ
ขอบคุณภาพ : www.transfersiam-engineer.makewebeasy.com 
 

       ระดับอ้างอิง คือ ระดับที่กำหนดขึ้นมาในแบบก่อสร้าง เพื่อช่วยให้การบอกระยะในจุดต่าง ๆ ทำได้สะดวกขึ้นจากการอ้างอิงที่ระดับนี้  มีหน่วยเป็นเมตรและใช้เลขทศนิยม 2-3 ตำแหน่ง  โดยมากนิยมใช้ตำแหน่งกึ่งกลางพื้นถนนหน้าบ้าน   หรือพื้นชั้นล่างเป็นแนวระดับอ้างอิง และมักกำหนดให้มีค่าเป็น  ±0.00 เมตร เนื่องจากง่ายต่อการบอกระยะในระดับอื่น ๆ   การบอกระดับจะต้องกำหนดค่าในแบบให้ชัดเจนโดยเฉพาะจุดที่สำคัญอย่างเช่น ระดับพื้นสระว่ายน้ำ ระดับพื้นชั้นที่หนึ่ง ระดับพื้นชั้นลอย ระดับอเส ระดับชานพักบันได

          ในการอ่านแบบก่อสร้าง ระยะต่างๆ จะถูกกำหนดตามระยะห่างจากระดับอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้ระดับพื้นถนนหน้าบ้านเป็นระดับอ้างอิงที่ ±0.00 เมตร แล้วแบบก่อสร้างกำหนดระยะความสูงของชานพักบันไดไว้ที่ +1.25  นั่นแสดงว่าชานพักบันไดสูงกว่าพื้นถนนหน้าบ้าน 1.25 เมตร   ในกรณีที่ระดับมีค่าเป็นลบเนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับอ้างอิงมักทำให้เกิดความสับสนได้จากการอ่านเครื่องหมายลบ (-) ผิดไป จึงควรกำหนดระดับต่าง ๆ  ให้เป็นเครื่องหมายบวก (+) เช่น ระดับพื้นชั้นล่างอาจกำหนดเป็นตัวเลขสมมติ เช่น +10.00 เมตร แทนที่จะเป็น ±0.00 เมตร เพื่อลดความสับสนจากการบอกระดับพื้นชั้นใต้ดินที่จะต้องมีเครื่องหมายลบ

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ