View : 8580

       ฟลัชวาล์ว (Flush Valve)  คือ  ระบบน้ำสำหรับการชำระล้างในชักโครก ที่ต้องไม่ต้องมีถังพักน้ำอยู่ติดกับโถ  เนื่องจากใช้แรงดันของน้ำในท่อน้ำในการชำระล้าง  เมื่อกดชักโครกแรงดันของน้ำในท่อระบบประปาของอาคารจะส่งน้ำให้ไหลลงมาโดยตรงที่โถเพื่อชำระล้าง โดยไม่ต้องผ่านถังพักน้ำก่อน  ชุดอุปกรณ์จึงมีเพียงแค่ตัวโถสุขภัณฑ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแบบนั่งยองหรือนั่งราบ  และชุดมือกดชักโครกเท่านั้น  ระบบไม่ซับซ้อน  ใช้งานง่าย  มีราคาถูกและดูแลรักษาง่าย  เหมาะกับอาคารสาธารณะหรืออาคารสูงที่มีปริมาณคนมาใช้ห้องน้ำมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า  โรงแรม  สนามกีฬา  อาคารสำนักงาน  เป็นต้น เนื่องจากสามารถใช้งานต่อกันได้เลยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำไหลเข้ามาเต็มถังพักน้ำก่อน   รวมถึงอาคารเหล่านี้มักมีการติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันและเครื่องสูบน้ำเอาไว้อยู่แล้ว

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระบบฟลัชวาล์ว (Flush Valve)

ภาพ: โถสุขภัณฑ์ระบบฟลัชวาล์ว

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระบบฟลัชวาล์ว (Flush Valve)

ภาพ: โถสุขภัณฑ์ระบบฟลัชวาล์ว

       ฟลัชวาล์ว (Flush Valve)  คือ  ระบบน้ำสำหรับการชำระล้างในชักโครก ที่ต้องไม่ต้องมีถังพักน้ำอยู่ติดกับโถ  เนื่องจากใช้แรงดันของน้ำในท่อน้ำในการชำระล้าง  เมื่อกดชักโครกแรงดันของน้ำในท่อระบบประปาของอาคารจะส่งน้ำให้ไหลลงมาโดยตรงที่โถเพื่อชำระล้าง โดยไม่ต้องผ่านถังพักน้ำก่อน  ชุดอุปกรณ์จึงมีเพียงแค่ตัวโถสุขภัณฑ์ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแบบนั่งยองหรือนั่งราบ  และชุดมือกดชักโครกเท่านั้น  ระบบไม่ซับซ้อน  ใช้งานง่าย  มีราคาถูกและดูแลรักษาง่าย  เหมาะกับอาคารสาธารณะหรืออาคารสูงที่มีปริมาณคนมาใช้ห้องน้ำมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า  โรงแรม  สนามกีฬา  อาคารสำนักงาน  เป็นต้น เนื่องจากสามารถใช้งานต่อกันได้เลยทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำไหลเข้ามาเต็มถังพักน้ำก่อน   รวมถึงอาคารเหล่านี้มักมีการติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันและเครื่องสูบน้ำเอาไว้อยู่แล้ว

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ