View : 3181

       ระบบฟลัชแทงค์ (Flush Tank)  คือ  ระบบน้ำสำหรับชำระล้างในโถสุขภัณฑ์ที่ต้องมี “ถังพักน้ำ” (บ้างเรียกว่า “ถังเก็บน้ำ” หรือ “หม้อน้ำ”) อยู่ติดกับตัวโถเป็นชุดเดียวกัน  โดยตัวโถอาจเป็นได้ทั้งแบบนั่งยองหรือนั่งราบ  ตำแหน่งของถังพักน้ำจะอยู่ที่ด้านหลังในระดับที่สูงกว่าโถ  ซึ่งก็มีทั้งอยู่ติดเป็นชิ้นเดียวกันหรือที่เรียกว่าโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (One Piece)  และแบบที่โถและถังพักน้ำอยู่แยกกันหรือที่เรียกว่าโถสุขภัณฑ์สองชิ้น (Two Piece)  นอกจากนี้ยังมีโถสุขภัณฑ์ที่แยกถังพักน้ำซ่อนไว้ในผนังเพื่อความสวยงามด้วย   ระบบฟลัชแทงค์เป็นระบบที่ไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนัก  เนื่องจากจะใช้วิธีการสะสมน้ำไว้ในถังพักน้ำก่อนจะปล่อยลงมาชำระล้าง   จึงเหมาะกับบ้านอยู่อาศัย  หรืออาคารทั่วไปความสูง 2-3 ชั้น ที่ไม่ต้องติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันหรือเครื่องสูบน้ำให้ยุ่งยาก 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระบบฟลัชแทงค์ (Flush Tank)

ภาพ: รูปแบบโถสุขภัณฑ์แบบฟลัชแทงค์, (ซ้าย) โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว, (กลาง) โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น, (ขวา) แบบซ่อนถังพักน้ำที่ผนัง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระบบฟลัชแทงค์ (Flush Tank)

ภาพ: รูปแบบโถสุขภัณฑ์แบบฟลัชแทงค์, (ซ้าย) โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว, (กลาง) โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น, (ขวา) แบบซ่อนถังพักน้ำที่ผนัง

       ระบบฟลัชแทงค์ (Flush Tank)  คือ  ระบบน้ำสำหรับชำระล้างในโถสุขภัณฑ์ที่ต้องมี “ถังพักน้ำ” (บ้างเรียกว่า “ถังเก็บน้ำ” หรือ “หม้อน้ำ”) อยู่ติดกับตัวโถเป็นชุดเดียวกัน  โดยตัวโถอาจเป็นได้ทั้งแบบนั่งยองหรือนั่งราบ  ตำแหน่งของถังพักน้ำจะอยู่ที่ด้านหลังในระดับที่สูงกว่าโถ  ซึ่งก็มีทั้งอยู่ติดเป็นชิ้นเดียวกันหรือที่เรียกว่าโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (One Piece)  และแบบที่โถและถังพักน้ำอยู่แยกกันหรือที่เรียกว่าโถสุขภัณฑ์สองชิ้น (Two Piece)  นอกจากนี้ยังมีโถสุขภัณฑ์ที่แยกถังพักน้ำซ่อนไว้ในผนังเพื่อความสวยงามด้วย   ระบบฟลัชแทงค์เป็นระบบที่ไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนัก  เนื่องจากจะใช้วิธีการสะสมน้ำไว้ในถังพักน้ำก่อนจะปล่อยลงมาชำระล้าง   จึงเหมาะกับบ้านอยู่อาศัย  หรืออาคารทั่วไปความสูง 2-3 ชั้น ที่ไม่ต้องติดตั้งระบบเพิ่มแรงดันหรือเครื่องสูบน้ำให้ยุ่งยาก 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ