View : 11310

       ลวดกรงไก่ คือ ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ทำมาจากเส้นลวดพลาสติก พีวีซี  เหล็ก หรือเหล็กชุบสังกะสีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.60 – 0.85 มิลลิเมตร  แต่ละช่องมีขนาดเล็กประมาณ ½ นิ้ว , ¾ นิ้ว หรือ 1 นิ้ว   สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น ใช้ทำกรงเลี้ยงสัตว์ ทำเรือนเพาะชำ ใช้กรองเศษขยะและสิ่งสกปรกต่าง ๆ 

       ในงานก่อสร้างนิยมใช้ลวดกรงไก่ในการป้องกันการหลุดร่อนหรือแตกร้าวของปูนฉาบ โดยจะติดตั้งแผงลวดกรงไก่ที่ตัดให้มีหน้ากว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตรลงไปบนผนังก่อทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อคแล้วจึงฉาบปูนทับลงไป ตำแหน่งที่ต้องติดตั้งลวดกรงไก่ ได้แก่ 
- จุดที่เป็นรอยต่อระหว่างวัสดุสองชนิด เช่น คานเอ็น กับผนังก่อ คานคอนกรีตเสริมเหล็ก กับผนังก่อ เสาเหล็กกับผนังก่อ ผนังอิฐมอญกับผนังอิฐมวลเบา 
- จุดที่มีการฝังอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงไปในผนัง เช่น ท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา วงกบประตูหน้าต่าง
- มุมหรือขอบของผนังที่มีการจับเซี้ยม  เช่น มุมห้อง ขอบหน้าต่าง
- จุดที่ต้องรับแรงกระแทกมาก เช่น มุมผนังที่ติดกับวงกบประตู

ตำแหน่งดังกล่าวมักมีการยืดหดตัวของวัสดุทั้งสองชนิดไม่เท่ากันและมีการขยับตัวของโครงสร้างบ่อย ทำให้ปูนที่ฉาบเสี่ยงต่อการแตกร้าว  การติดตั้งลวดกรงไก่เข้าไปจะช่วยเพิ่มแรงในการยึดเกาะระหว่างปูนฉาบกับปูนฉาบและปูนฉาบกับผนังให้มากขึ้น

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ลวดกรงไก่

ภาพ: ลวดกรงไก่

ภาพ: ลวดกรงไก่

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ลวดกรงไก่

ภาพ: ลวดกรงไก่

ภาพ: ลวดกรงไก่

       ลวดกรงไก่ คือ ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยม ทำมาจากเส้นลวดพลาสติก พีวีซี  เหล็ก หรือเหล็กชุบสังกะสีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.60 – 0.85 มิลลิเมตร  แต่ละช่องมีขนาดเล็กประมาณ ½ นิ้ว , ¾ นิ้ว หรือ 1 นิ้ว   สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น ใช้ทำกรงเลี้ยงสัตว์ ทำเรือนเพาะชำ ใช้กรองเศษขยะและสิ่งสกปรกต่าง ๆ 

       ในงานก่อสร้างนิยมใช้ลวดกรงไก่ในการป้องกันการหลุดร่อนหรือแตกร้าวของปูนฉาบ โดยจะติดตั้งแผงลวดกรงไก่ที่ตัดให้มีหน้ากว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตรลงไปบนผนังก่อทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อคแล้วจึงฉาบปูนทับลงไป ตำแหน่งที่ต้องติดตั้งลวดกรงไก่ ได้แก่ 
- จุดที่เป็นรอยต่อระหว่างวัสดุสองชนิด เช่น คานเอ็น กับผนังก่อ คานคอนกรีตเสริมเหล็ก กับผนังก่อ เสาเหล็กกับผนังก่อ ผนังอิฐมอญกับผนังอิฐมวลเบา 
- จุดที่มีการฝังอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงไปในผนัง เช่น ท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา วงกบประตูหน้าต่าง
- มุมหรือขอบของผนังที่มีการจับเซี้ยม  เช่น มุมห้อง ขอบหน้าต่าง
- จุดที่ต้องรับแรงกระแทกมาก เช่น มุมผนังที่ติดกับวงกบประตู

ตำแหน่งดังกล่าวมักมีการยืดหดตัวของวัสดุทั้งสองชนิดไม่เท่ากันและมีการขยับตัวของโครงสร้างบ่อย ทำให้ปูนที่ฉาบเสี่ยงต่อการแตกร้าว  การติดตั้งลวดกรงไก่เข้าไปจะช่วยเพิ่มแรงในการยึดเกาะระหว่างปูนฉาบกับปูนฉาบและปูนฉาบกับผนังให้มากขึ้น

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ