View : 10841

       ลูกปูน  มีหน้าที่ช่วยหนุนเหล็กเสริมเพื่อให้มีระยะหุ้มของคอนกรีตที่ต้องการ ทำให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดตามที่วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบไว้ และเพื่อไม่ให้เหล็กเสริมติดกับไม้แบบเวลาหล่อคอนกรีต ซึ่งหากไม่มีลูกปูนหนุนเหล็กเสริม เนื้อปูนจะบางทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อนั้นมีประสิทธิภาพในการรับแรงที่น้อย เนื่องจากเนื้อเหล็กอยู่ใกล้ผิวคอนกรีตจึงมีโอกาสสัมผัสความชื้นและเกิดสนิมได้ง่าย อาจทำให้โครงสร้างบริเวณดังกล่าวแตกร้าว และอาคารทรุดในเวลาต่อมา
          
       เนื่องจากลูกปูนทำหน้าที่หนุนเหล็กเสริมจึงต้องรับแรงกดที่เกิดขึ้น ดังนั้นในการทำลูกปูนจึงต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือปูนที่ใช้ผสมคอนกรีตสำหรับเทโครงสร้างแล้วนำไปผสมกับทราย ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ปูนที่ผสมในงานก่อหรืองานฉาบเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ลูกปูนแตกได้ โดยทั่วไปลูกปูนจะมีลักษณะเป็นชิ้นคอนกรีตทรงลูกบาศก์หรือทรงกระบอก หน้าตัดมีลักษณะปาดเรียบและมีลวดอยู่กึ่งกลางสำหรับมัดติดกับเหล็กเสริม ขนาดและความสูงขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างว่าต้องการระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Concrete Covering) เท่าใด เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ลูกปูน

ภาพ: ลูกปูนคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก

ภาพ: ลูกปูนคอนกรีตเสริมเหล็กเสา

ภาพ: ลูกปูนคอนกรีตเสริมเหล็กคาน

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ลูกปูน

ภาพ: ลูกปูนคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก

ภาพ: ลูกปูนคอนกรีตเสริมเหล็กเสา

       ลูกปูน  มีหน้าที่ช่วยหนุนเหล็กเสริมเพื่อให้มีระยะหุ้มของคอนกรีตที่ต้องการ ทำให้คอนกรีตสามารถรับแรงอัดตามที่วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบไว้ และเพื่อไม่ให้เหล็กเสริมติดกับไม้แบบเวลาหล่อคอนกรีต ซึ่งหากไม่มีลูกปูนหนุนเหล็กเสริม เนื้อปูนจะบางทำให้ชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อนั้นมีประสิทธิภาพในการรับแรงที่น้อย เนื่องจากเนื้อเหล็กอยู่ใกล้ผิวคอนกรีตจึงมีโอกาสสัมผัสความชื้นและเกิดสนิมได้ง่าย อาจทำให้โครงสร้างบริเวณดังกล่าวแตกร้าว และอาคารทรุดในเวลาต่อมา
          
       เนื่องจากลูกปูนทำหน้าที่หนุนเหล็กเสริมจึงต้องรับแรงกดที่เกิดขึ้น ดังนั้นในการทำลูกปูนจึงต้องใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือปูนที่ใช้ผสมคอนกรีตสำหรับเทโครงสร้างแล้วนำไปผสมกับทราย ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ปูนที่ผสมในงานก่อหรืองานฉาบเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ลูกปูนแตกได้ โดยทั่วไปลูกปูนจะมีลักษณะเป็นชิ้นคอนกรีตทรงลูกบาศก์หรือทรงกระบอก หน้าตัดมีลักษณะปาดเรียบและมีลวดอยู่กึ่งกลางสำหรับมัดติดกับเหล็กเสริม ขนาดและความสูงขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างว่าต้องการระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก (Concrete Covering) เท่าใด ภาพ: ลูกปูนคอนกรีตเสริมเหล็กคาน

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
http://www.cs-m7.com
http://pantip.com/topic/32055901
http://www.oknation.net
http://51010370010g5a.blogspot.com/

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ