View : 2807

       วงกบ คือ โครงสร้างของประตู-หน้าต่างที่ยึดติดถาวรอยู่กับผนัง มีลักษณะเป็นกรอบขนาดเท่ากับขนาดของบาน  วงกบที่ดีต้องมีความแข็งแรงมากเนื่องจากต้องเป็นตัวรับน้ำหนักของประตูหรือหน้าต่างทั้งบาน และต้องรับแรงกระแทกจากการเปิด-ปิดเป็นประจำ อีกทั้งต้องไม่บิดโก่ง ไม่หดหรือขยายตัว เพื่อให้เปิดใช้งานได้สะดวกและตัวบานสามารถปิดได้แนบสนิทกับวงกบ วัสดุที่ใช้ทำวงกบ ได้แก่ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อะลูมิเนียม PVC  ไวนิล  การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุของบานประตูหรือหน้าต่าง  รูปร่างหน้าตาของอาคารตามที่ต้องการ รวมถึงความต้องการพิเศษอื่นๆ เช่น กันไฟ  กันน้ำ  กันเสียง เป็นต้นอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: วงกบไม้

ภาพ: วงกบไม้

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน วงกบ

ภาพ: วงกบไม้

ภาพ: วงกบไม้

ภาพ: วงกบอะลูมิเนียม

ภาพ: วงกบไวนิล

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน วงกบ

ภาพ: วงกบไม้

ภาพ: วงกบไม้

       วงกบ คือ โครงสร้างของประตู-หน้าต่างที่ยึดติดถาวรอยู่กับผนัง มีลักษณะเป็นกรอบขนาดเท่ากับขนาดของบาน  วงกบที่ดีต้องมีความแข็งแรงมากเนื่องจากต้องเป็นตัวรับน้ำหนักของประตูหรือหน้าต่างทั้งบาน และต้องรับแรงกระแทกจากการเปิด-ปิดเป็นประจำ อีกทั้งต้องไม่บิดโก่ง ไม่หดหรือขยายตัว เพื่อให้เปิดใช้งานได้สะดวกและตัวบานสามารถปิดได้แนบสนิทกับวงกบ วัสดุที่ใช้ทำวงกบ ได้แก่ ไม้เนื้อแข็ง เหล็ก อะลูมิเนียม PVC  ไวนิล  การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุของบานประตูหรือหน้าต่าง  รูปร่างหน้าตาของอาคารตามที่ต้องการ รวมถึงความต้องการพิเศษอื่นๆ เช่น กันไฟ  กันน้ำ  กันเสียง เป็นต้นอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: วงกบไม้

ภาพ: วงกบไม้

ภาพ: วงกบอะลูมิเนียม

ภาพ: วงกบไวนิล

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ