View : 4171

       สลัดดอก คือ การเตรียมพื้นผิวก่อนฉาบด้วยการสลัดปูนลงไปบนผิวคอนกรีตเพื่อให้ผิวหยาบ เนื่องจากงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเช่นคานหรือเสา มักใช้การหล่อด้วยไม้แบบที่เป็นไม้ เหล็ก หรือพลาสติก ซึ่งทำให้พื้นผิวภายนอกที่ได้เรียบเกินไป จึงต้องมีการทำผิวให้ขรุขระด้วยการสลัดดอก  ให้ปูนฉาบสามารถเกาะกับผิวคอนกรีตได้มากขึ้น  ลดปัญหาการหลุดร่อนหรือการแตกร้าวของปูนฉาบในภายหลัง

       การสลัดดอกจะใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ ฉาบ เททั่วไปหรือปูนสำหรับงานโครงสร้างผสมกับ ทราย น้ำและน้ำยาเพิ่มแรงยึดเกาะ แล้วใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวจุ่มลงในน้ำปูน สลัดให้ลงไปให้ทั่วพื้นผิวบริเวณที่ต้องการฉาบให้ได้ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่  จากนั้นใช้เกรียงไม้จุ่มน้ำปาดเบา ๆ ที่ผิวหน้าของปูนที่สลัดให้เป็นดอกขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน จึงค่อยฉาบตกแต่งด้วยปูนฉาบปกติต่อไป ซึ่งเทคนิคนี้อาจนำไปประยุกต์ใช้ในงานตกแต่งพื้นผิวของผนังก่อโดยไม่ต้องฉาบทับก็ได้

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
สลัดดอก

ภาพ: การสลัดดอก

ภาพ: การสลัดดอก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
สลัดดอก

ภาพ: การสลัดดอก

ภาพ: การสลัดดอก

       สลัดดอก คือ การเตรียมพื้นผิวก่อนฉาบด้วยการสลัดปูนลงไปบนผิวคอนกรีตเพื่อให้ผิวหยาบ เนื่องจากงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเช่นคานหรือเสา มักใช้การหล่อด้วยไม้แบบที่เป็นไม้ เหล็ก หรือพลาสติก ซึ่งทำให้พื้นผิวภายนอกที่ได้เรียบเกินไป จึงต้องมีการทำผิวให้ขรุขระด้วยการสลัดดอก  ให้ปูนฉาบสามารถเกาะกับผิวคอนกรีตได้มากขึ้น  ลดปัญหาการหลุดร่อนหรือการแตกร้าวของปูนฉาบในภายหลัง

       การสลัดดอกจะใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อ ฉาบ เททั่วไปหรือปูนสำหรับงานโครงสร้างผสมกับ ทราย น้ำและน้ำยาเพิ่มแรงยึดเกาะ แล้วใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวจุ่มลงในน้ำปูน สลัดให้ลงไปให้ทั่วพื้นผิวบริเวณที่ต้องการฉาบให้ได้ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่  จากนั้นใช้เกรียงไม้จุ่มน้ำปาดเบา ๆ ที่ผิวหน้าของปูนที่สลัดให้เป็นดอกขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน จึงค่อยฉาบตกแต่งด้วยปูนฉาบปกติต่อไป ซึ่งเทคนิคนี้อาจนำไปประยุกต์ใช้ในงานตกแต่งพื้นผิวของผนังก่อโดยไม่ต้องฉาบทับก็ได้

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ