View : 4470

       หลังคาเหล็ก คือ แผ่นเหล็กที่ใช้สำหรับมุงหลังคา หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ “สังกะสี” หรือ “เมทัลชีท (metal sheets)”  เหล็กที่ใช้เป็นแผ่นเหล็กความหนาประมาณ 0.30 – 0.75 มิลลิเมตร นำมาเคลือบทับด้วยสังกะสีหรืออลูมิเนียมเพื่อป้องกันสนิม  แล้วเคลือบผิวหน้าด้วยชั้นสีอีกครั้งเพื่อความสวยงาม   จากนั้นนำมาขึ้นรูปให้เป็นลอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง  ทั้งนี้ยังสามารถขึ้นรูปเป็นครอบสันหลังคาแบบต่างๆได้อีกด้วยเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 

       หลังคาเหล็กมีน้ำหนักเบาจึงติดตั้งได้ทั้งบนโครงสร้างเหล็ก  เหล็กชุบสังกะสี  ไม้  หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพียงแค่ใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวติดตั้งลงไปบนโครงสร้างหลังคา  ในบางรุ่นจะมีฉนวนติดมาให้ด้วยที่ใต้ท้องแผ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยกันความร้อนแล้ว ยังช่วยกันเสียงดังเวลาที่ฝนตกลงมากระทบหลังคาได้อีกด้วย

       หลังคาเหล็กมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมาก เนื่องจากเป็นวัสดุที่พับขึ้นรูปได้ง่าย  มีสีสันและความยาวให้เลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ  แต่ในการเลือกลักษณะของลอนและความหนาที่ต่างกันของแผ่นเหล็กจะมีผลโดยตรงต่อการการออกแบบโครงสร้างหลังคาทั้งเรื่องน้ำหนัก  ความกว้างของช่วงหลังคา และระยะของโครงสร้างที่ใช้ในการรองรับ จึงควรปรึกษาวิศวกรก่อนเลือกใช้งานเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
หลังคาเหล็ก

บ้านโครงสร้างเหล็ก
ขอบคุณภาพ : http://www.cribbsinc.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
หลังคาเหล็ก

บ้านโครงสร้างเหล็ก
ขอบคุณภาพ : http://www.cribbsinc.com

       หลังคาเหล็ก คือ แผ่นเหล็กที่ใช้สำหรับมุงหลังคา หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ “สังกะสี” หรือ “เมทัลชีท (metal sheets)”  เหล็กที่ใช้เป็นแผ่นเหล็กความหนาประมาณ 0.30 – 0.75 มิลลิเมตร นำมาเคลือบทับด้วยสังกะสีหรืออลูมิเนียมเพื่อป้องกันสนิม  แล้วเคลือบผิวหน้าด้วยชั้นสีอีกครั้งเพื่อความสวยงาม   จากนั้นนำมาขึ้นรูปให้เป็นลอนเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรง  ทั้งนี้ยังสามารถขึ้นรูปเป็นครอบสันหลังคาแบบต่างๆได้อีกด้วยเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 

       หลังคาเหล็กมีน้ำหนักเบาจึงติดตั้งได้ทั้งบนโครงสร้างเหล็ก  เหล็กชุบสังกะสี  ไม้  หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก  อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เพียงแค่ใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวติดตั้งลงไปบนโครงสร้างหลังคา  ในบางรุ่นจะมีฉนวนติดมาให้ด้วยที่ใต้ท้องแผ่น ซึ่งนอกจากจะช่วยกันความร้อนแล้ว ยังช่วยกันเสียงดังเวลาที่ฝนตกลงมากระทบหลังคาได้อีกด้วย

       หลังคาเหล็กมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมาก เนื่องจากเป็นวัสดุที่พับขึ้นรูปได้ง่าย  มีสีสันและความยาวให้เลือกใช้ได้ตามที่ต้องการ  แต่ในการเลือกลักษณะของลอนและความหนาที่ต่างกันของแผ่นเหล็กจะมีผลโดยตรงต่อการการออกแบบโครงสร้างหลังคาทั้งเรื่องน้ำหนัก  ความกว้างของช่วงหลังคา และระยะของโครงสร้างที่ใช้ในการรองรับ จึงควรปรึกษาวิศวกรก่อนเลือกใช้งานขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ