View : 6071

       “อกไก่” คือ ชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคาที่วางอยู่บนดั้งใต้แนวสันหลังคา  มีหน้าที่รองรับน้ำหนักของจันทัน แป และวัสดุมุงหลังคา แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงดั้ง ขื่อ อเส และเสาตามลำดับ  ความสูงของอกไก่จะอยู่ในระดับเดียวกับตำแหน่งของจันทันทั้งสองฝั่งที่มาจรดกัน   สามารถทำได้จากหลายวัสดุทั้งไม้เนื้อแข็ง เหล็กรูปพรรณ หรือคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงสร้างที่ต้องการเรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
อกไก่

ขอบคุณภาพ : http://www.bloggang.com

ขอบคุณภาพ : http://www.bloggang.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
อกไก่

ขอบคุณภาพ : http://www.bloggang.com

ขอบคุณภาพ : http://www.bloggang.com

       “อกไก่” คือ ชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคาที่วางอยู่บนดั้งใต้แนวสันหลังคา  มีหน้าที่รองรับน้ำหนักของจันทัน แป และวัสดุมุงหลังคา แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงดั้ง ขื่อ อเส และเสาตามลำดับ  ความสูงของอกไก่จะอยู่ในระดับเดียวกับตำแหน่งของจันทันทั้งสองฝั่งที่มาจรดกัน   สามารถทำได้จากหลายวัสดุทั้งไม้เนื้อแข็ง เหล็กรูปพรรณ หรือคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นอยู่กับรูปแบบของโครงสร้างที่ต้องการขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ