View : 2936
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เกรียงเหล็กขัดมัน

       เกรียงเหล็กขัดมัน คือ เกรียงเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิม(สเตนเลส) มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดประมาณ 100 x 200 มิลลิเมตร ความหนาเหล็กประมาณ  0.5 มิลลิเมตร  ผิวหน้าเกรียงเรียบและมันเงาเพื่อใช้สำหรับทำผิวปูนขัดมันที่พื้นและผนัง  โดยการทำปูนขัดมันมี 2 แบบคือ

1. ทำโดยการฉาบปูนบนผนังหนาประมาณ 3 เซนติเมตร พอปูนหมาดเริ่มเซตตัว ให้ใช้ผงปูนโรยแล้วขัดด้วยเกรียงเหล็กขัดมันให้ทั่ว และเมื่อแห้งดีแล้วควรทาน้ำยาเคลือบใสคอนกรีตทับลงไปอีกครั้งเพื่อช่วยรักษาผิว ควรเลือกช่างที่มีความชำนาญทางด้านนี้เป็นหลัก เพราะผิวที่ได้จากวิธีนี้จะมีสีไม่เท่ากันและสามารถมองเห็นรอยปาดของเกรียงได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคน

2. ทำด้วยการฉาบตกแต่งผิวบางหรือ skim coat ซึ่งสามารถทำบนผนังฉาบปูนเดิมที่มีอยู่แล้วได้ โดยการทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงฉาบตกแต่งผิวแบบขัดมันความหนาประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ผิวที่ได้จากวิธีนี้จะคล้ายกับผิวที่ได้จากวิธีแรก แต่มีขั้นตอนที่ทำได้ง่ายกว่า


 

ภาพ: เกรียงเหล็กขัดมัน

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เกรียงเหล็กขัดมัน

       เกรียงเหล็กขัดมัน คือ เกรียงเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิม(สเตนเลส) มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดประมาณ 100 x 200 มิลลิเมตร ความหนาเหล็กประมาณ  0.5 มิลลิเมตร  ผิวหน้าเกรียงเรียบและมันเงาเพื่อใช้สำหรับทำผิวปูนขัดมันที่พื้นและผนัง  โดยการทำปูนขัดมันมี 2 แบบคือ

1. ทำโดยการฉาบปูนบนผนังหนาประมาณ 3 เซนติเมตร พอปูนหมาดเริ่มเซตตัว ให้ใช้ผงปูนโรยแล้วขัดด้วยเกรียงเหล็กขัดมันให้ทั่ว และเมื่อแห้งดีแล้วควรทาน้ำยาเคลือบใสคอนกรีตทับลงไปอีกครั้งเพื่อช่วยรักษาผิว ควรเลือกช่างที่มีความชำนาญทางด้านนี้เป็นหลัก เพราะผิวที่ได้จากวิธีนี้จะมีสีไม่เท่ากันและสามารถมองเห็นรอยปาดของเกรียงได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคน

2. ทำด้วยการฉาบตกแต่งผิวบางหรือ skim coat ซึ่งสามารถทำบนผนังฉาบปูนเดิมที่มีอยู่แล้วได้ โดยการทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อน แล้วจึงฉาบตกแต่งผิวแบบขัดมันความหนาประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ผิวที่ได้จากวิธีนี้จะคล้ายกับผิวที่ได้จากวิธีแรก แต่มีขั้นตอนที่ทำได้ง่ายกว่า


 

ภาพ: เกรียงเหล็กขัดมัน

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ