View : 13538

       เหล็กหนวดกุ้ง หรือ เหล็กเดือย คือเหล็กที่ยื่นออกมาจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มแรงยึดและรับแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อหน้างาน ทำให้โครงสร้างแข็งแรงและยึดเกาะกันได้ดีเหล็กหนวดกุ้งในงานโครงสร้างมีให้เลือกใช้ 2 ชนิดคือ เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) และเหล็กกลม (Round Bar) การเลือกใช้เหล็กจะขึ้นอยู่กับหน้าที่และการรับแรงของงาน ซึ่งถูกคำนวณและออกแบบโดยวิศวกรโยธาอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

การติดตั้งเหล็กหนวดกุ้งที่คานเพื่อรอผูกกับแผ่นพื้นสำเร็จ

หนวดกุ้งที่ติดตั้งที่คานนำมาผูกกับเหล็ก Wire Mesh เพื่อรองานเทพื้น

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
เหล็กหนวดกุ้ง

ในงานฐานราก เมื่อตอกเสาเข็มจะทิ้งเหล็กหนวดกุ้ง 30 ซม.ยื่นเข้าไปในฐานราก เพื่อช่วยยึดเกาะระหว่างเหล็กเสริมเสาเข็มกับฐานรากไม่ให้ฐานรากถอนจากเสาเข็ม

งานก่อผนังในจุดที่บรรจบกันกับเสาจะต้องมีการติดตั้งเหล็กหนวดกุ้งทุกช่วง30-40 ซม.
ตามความสูงของเสา มีหน้าที่ช่วยฉุดรั้งผนังไม่หดตัวหนีเสา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังอาคาร 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
http://www.foremanblog.com
- http://www.selectcon.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
เหล็กหนวดกุ้ง

ในงานฐานราก เมื่อตอกเสาเข็มจะทิ้งเหล็กหนวดกุ้ง 30 ซม.ยื่นเข้าไปในฐานราก เพื่อช่วยยึดเกาะระหว่างเหล็กเสริมเสาเข็มกับฐานรากไม่ให้ฐานรากถอนจากเสาเข็ม

งานก่อผนังในจุดที่บรรจบกันกับเสาจะต้องมีการติดตั้งเหล็กหนวดกุ้งทุกช่วง30-40 ซม.
ตามความสูงของเสา มีหน้าที่ช่วยฉุดรั้งผนังไม่หดตัวหนีเสา เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังอาคาร 

       เหล็กหนวดกุ้ง หรือ เหล็กเดือย คือเหล็กที่ยื่นออกมาจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มแรงยึดและรับแรงดึงระหว่างชิ้นส่วนโครงสร้างที่หล่อหน้างาน ทำให้โครงสร้างแข็งแรงและยึดเกาะกันได้ดีเหล็กหนวดกุ้งในงานโครงสร้างมีให้เลือกใช้ 2 ชนิดคือ เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) และเหล็กกลม (Round Bar) การเลือกใช้เหล็กจะขึ้นอยู่กับหน้าที่และการรับแรงของงาน ซึ่งถูกคำนวณและออกแบบโดยวิศวกรโยธาอ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

การติดตั้งเหล็กหนวดกุ้งที่คานเพื่อรอผูกกับแผ่นพื้นสำเร็จ

หนวดกุ้งที่ติดตั้งที่คานนำมาผูกกับเหล็ก Wire Mesh เพื่อรองานเทพื้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
http://www.foremanblog.com
- http://www.selectcon.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ