View : 5169

       แป คือ ชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคา ที่มีหน้าที่รับน้ำหนักและใช้สำหรับยึดเกี่ยววัสดุมุงหลังคา   โดยวางอยู่บนจันทันยึดติดกันด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว  แล้วจึงปิดทับด้วยวัสดุมุงประเภทต่างๆ ที่ด้านบนอีกที   วัสดุที่ใช้มีได้ทั้งไม้ เหล็ก และเหล็กชุบสังกะสี หรือเคลือบด้วยกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม   การเลือกขนาด วัสดุ  ระยะห่างระหว่างแป  และความลาดเอียงของของแปขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้ในการมุงเป็นสำคัญ  ควรศึกษาข้อมูลให้ดีจากคู่มือผลิตภัณฑ์หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการติดตั้ง  


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แป

ภาพ: แป

ภาพ: แปกัลวาไนซ์ (โครงหลังคาเหล็ก)
ขอบคุณภาพ : www.albatavon.co.uksteelwork-productsservices-steelframebuildingsandzpurlins.html

ภาพ: แปเหล็ก (โครงหลังคาเหล็ก)
ขอบคุณภาพ : www.bloggang.com

ภาพ: แปไม้ (โครงหลังคาไม้)
ขอบคุณภาพ : www.5starenterprisesky.comgallery.php

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แป

ภาพ: แป

ภาพ: แปกัลวาไนซ์ (โครงหลังคาเหล็ก)
ขอบคุณภาพ : www.albatavon.co.uksteelwork-productsservices-steelframebuildingsandzpurlins.html

       แป คือ ชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคา ที่มีหน้าที่รับน้ำหนักและใช้สำหรับยึดเกี่ยววัสดุมุงหลังคา   โดยวางอยู่บนจันทันยึดติดกันด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว  แล้วจึงปิดทับด้วยวัสดุมุงประเภทต่างๆ ที่ด้านบนอีกที   วัสดุที่ใช้มีได้ทั้งไม้ เหล็ก และเหล็กชุบสังกะสี หรือเคลือบด้วยกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม   การเลือกขนาด วัสดุ  ระยะห่างระหว่างแป  และความลาดเอียงของของแปขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้ในการมุงเป็นสำคัญ  ควรศึกษาข้อมูลให้ดีจากคู่มือผลิตภัณฑ์หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการติดตั้ง  


ภาพ: แปเหล็ก (โครงหลังคาเหล็ก)
ขอบคุณภาพ : www.bloggang.com

ภาพ: แปไม้ (โครงหลังคาไม้)
ขอบคุณภาพ : www.5starenterprisesky.comgallery.php

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ