View : 27240

       แผ่นรองใต้หลังคา(roof sarking)  คือวัสดุที่ช่วยป้องกันปัญหาการรั่วซึมบริเวณใต้กระเบื้องมุงหลังคาที่มักมีสาเหตุจากองศาหลังคาที่น้อยเกินไป รวมถึงลักษณะรูปทรงและการติดตั้งวัสดุมุงหลังคานั้นๆ
              
       เนื้อวัสดุแผ่นรองใต้หลังคาผลิตจากอะลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธ์  กาวโพลิเมอร์  สารกันไฟ  และแผ่นกันแสงสะท้อน (Blue antiglare coating)  มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อน และกันไฟลาม  มีลักษณะเป็นเป็นม้วนยาว 10 x1.50 เมตร ผิวบนของแผ่นรองใต้หลังคาจะมีสารเคลือบพิเศษกันน้ำ โดยวิธีการติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคานั้นจะต้องติดตั้งอยู่บนจันทันหรือใต้แปเท่านั้น โดยแต่ละแถวของแผ่นรองใต้หลังคาจะต้องมีระยะซ้อนทับกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. และควรมีแผ่นรองเชิงชายใช้ร่วมด้วยเพื่อช่วยป้องกันการขังของน้ำฝนบริเวณเชิงชาย

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แผ่นรองใต้หลังคา

แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking) ตราช้าง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แผ่นรองใต้หลังคา

แผ่นรองใต้หลังคา (Sarking) ตราช้าง

       แผ่นรองใต้หลังคา(roof sarking)  คือวัสดุที่ช่วยป้องกันปัญหาการรั่วซึมบริเวณใต้กระเบื้องมุงหลังคาที่มักมีสาเหตุจากองศาหลังคาที่น้อยเกินไป รวมถึงลักษณะรูปทรงและการติดตั้งวัสดุมุงหลังคานั้นๆ
              
       เนื้อวัสดุแผ่นรองใต้หลังคาผลิตจากอะลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธ์  กาวโพลิเมอร์  สารกันไฟ  และแผ่นกันแสงสะท้อน (Blue antiglare coating)  มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อน และกันไฟลาม  มีลักษณะเป็นเป็นม้วนยาว 10 x1.50 เมตร ผิวบนของแผ่นรองใต้หลังคาจะมีสารเคลือบพิเศษกันน้ำ โดยวิธีการติดตั้งแผ่นรองใต้หลังคานั้นจะต้องติดตั้งอยู่บนจันทันหรือใต้แปเท่านั้น โดยแต่ละแถวของแผ่นรองใต้หลังคาจะต้องมีระยะซ้อนทับกันไม่น้อยกว่า 15 ซม. และควรมีแผ่นรองเชิงชายใช้ร่วมด้วยเพื่อช่วยป้องกันการขังของน้ำฝนบริเวณเชิงชาย

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ