View : 5270

แผ่นสะท้อนความร้อน มีลักษณะเป็นแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์บางๆ ประกบกันสองชั้น ตรงกลางเป็นชั้นโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทำให้ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถติดตั้งได้กับหลังคาทุกประเภท โดยเลือกได้ว่าจะติดตั้งบนแป หรือ ใต้แป ทั้งนี้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนมากขึ้นหากติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนควบคู่ไปกับฉนวนกันความร้อนใยแก้วบนฝ้าเพดาน


*การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน โดยติดตั้งแบบหันด้านไหนขึ้นข้างบนก็ได้เพราะมีคุณสมบัติการสะท้อนความร้อนได้ไม่แตกต่างกัน

ส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

การปูแผ่นสะท้อนความร้อนใต้แป

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แผ่นสะท้อนความร้อน

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้แป

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนบนแป

การปูแผ่นสะท้อนความร้อนบนแป

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แผ่นสะท้อนความร้อน

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้แป

การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนบนแป

แผ่นสะท้อนความร้อน มีลักษณะเป็นแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์บางๆ ประกบกันสองชั้น ตรงกลางเป็นชั้นโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทำให้ไม่ฉีกขาดง่าย สามารถติดตั้งได้กับหลังคาทุกประเภท โดยเลือกได้ว่าจะติดตั้งบนแป หรือ ใต้แป ทั้งนี้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนมากขึ้นหากติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนควบคู่ไปกับฉนวนกันความร้อนใยแก้วบนฝ้าเพดาน


*การติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน สามารถใช้งานได้ทั้งสองด้าน โดยติดตั้งแบบหันด้านไหนขึ้นข้างบนก็ได้เพราะมีคุณสมบัติการสะท้อนความร้อนได้ไม่แตกต่างกัน

ส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนความร้อน เอสซีจี

การปูแผ่นสะท้อนความร้อนใต้แป

การปูแผ่นสะท้อนความร้อนบนแป

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ