View : 10794

       โครงคร่าว คือโครงที่เตรียมไว้สำหรับติดตั้งวัสดุผนังเบา และวัสดุฝ้าเพดาน ประกอบด้วยโครงคร่าวหลัก และอาจจะมีโครงคร่าวซอยช่วยเสริมความแข็งแรงตามระยะการติดตั้งมาตรฐาน  โดยวัสดุและความถี่ของคร่าวนั้นขึ้นอยู่กับ ชนิดและขนาดของวัสดุที่ติดตั้ง เช่น ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มฉาบเรียบสามารถใช้โครงคร่าวฝ้าเพดานที่เป็นไม้ หรือกัลวาไนซ์โดยระยะโครงคร่าวขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นยิปซั่ม เช่น แผ่นยิปซั่มหนา 9 มม. ระยะห่างประมาณ 40 ซม. และสำหรับแผ่นยิปซั่มหนา 12 มม. ระยะห่างประมาณ 60 ซม.เป็นต้น  หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับใช้งานภายนอกอาคารควรใช้โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณที่มีระยะโครงคร่าวไม่น้อยกว่า 60 ซม. เป็นต้น


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
โครงคร่าว

ภาพ : ฝ้าเพดานจากโครงคร่าวทีบาร์

ภาพ : โครงคร่าวไม้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.meadowend-build.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
โครงคร่าว

ภาพ : ฝ้าเพดานจากโครงคร่าวทีบาร์

       โครงคร่าว คือโครงที่เตรียมไว้สำหรับติดตั้งวัสดุผนังเบา และวัสดุฝ้าเพดาน ประกอบด้วยโครงคร่าวหลัก และอาจจะมีโครงคร่าวซอยช่วยเสริมความแข็งแรงตามระยะการติดตั้งมาตรฐาน  โดยวัสดุและความถี่ของคร่าวนั้นขึ้นอยู่กับ ชนิดและขนาดของวัสดุที่ติดตั้ง เช่น ฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มฉาบเรียบสามารถใช้โครงคร่าวฝ้าเพดานที่เป็นไม้ หรือกัลวาไนซ์โดยระยะโครงคร่าวขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นยิปซั่ม เช่น แผ่นยิปซั่มหนา 9 มม. ระยะห่างประมาณ 40 ซม. และสำหรับแผ่นยิปซั่มหนา 12 มม. ระยะห่างประมาณ 60 ซม.เป็นต้น  หรือผนังไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับใช้งานภายนอกอาคารควรใช้โครงคร่าวเหล็กรูปพรรณที่มีระยะโครงคร่าวไม่น้อยกว่า 60 ซม. เป็นต้น


ภาพ : โครงคร่าวไม้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.meadowend-build.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ