View : 1901

       ไวนิล (V) เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่สกัดได้จากน้ำทะเล นำมาผ่านกระบวนการทางปิโตรเคมี แปรรูปเป็นส่วนประกอบของวัสดุเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง (พื้น รั้ว ระแนง บานประตู หน้างต่าง หรือ รางน้ำฝน ) อุตสาหกรรมเครื่องยนต์  เป็นต้น  โดยทั่วไปแล้ว ไวนิล (V) จะใช้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่น  ป้ายโฆษณาไวนิล  และยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวัสดุ PVC และ uPVC  
            
       ทั้งนี้ ไวนิลจัดเป็นพลาสติกจำพวก เทอร์โมพลาสติก คือสามารถหลอมละลายได้เมื่อถูกทำให้ร้อน และสามารถแข็งตัวได้เมื่อมีการทำให้เย็น ดังนั้นเศษไวนิลที่ไม่ใช้แล้วจึงสามารถนำกลับมาขึ้นรูปใช้ใหม่ได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ไวนิล

ภาพตัวอย่าง : บานประตูUPVC

ภาพตัวอย่าง : รางน้ำUPVC

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ไวนิล

ภาพตัวอย่าง : บานประตูUPVC

ภาพตัวอย่าง : รางน้ำUPVC

       ไวนิล (V) เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่สกัดได้จากน้ำทะเล นำมาผ่านกระบวนการทางปิโตรเคมี แปรรูปเป็นส่วนประกอบของวัสดุเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง (พื้น รั้ว ระแนง บานประตู หน้างต่าง หรือ รางน้ำฝน ) อุตสาหกรรมเครื่องยนต์  เป็นต้น  โดยทั่วไปแล้ว ไวนิล (V) จะใช้ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่น  ป้ายโฆษณาไวนิล  และยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของวัสดุ PVC และ uPVC  
            
       ทั้งนี้ ไวนิลจัดเป็นพลาสติกจำพวก เทอร์โมพลาสติก คือสามารถหลอมละลายได้เมื่อถูกทำให้ร้อน และสามารถแข็งตัวได้เมื่อมีการทำให้เย็น ดังนั้นเศษไวนิลที่ไม่ใช้แล้วจึงสามารถนำกลับมาขึ้นรูปใช้ใหม่ได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ