View : 3248
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ปูนจืด

       ปูนจืด คือ การผสมปูนซีเมนต์กับทรายด้วยอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย 3-4 ส่วน ในอัตราส่วนนี้เนื้อปูนจะหดตัวน้อยและแต่งผิวง่าย จึงใช้สำหรับการฉาบตกแต่งผิวหน้าผนังทั่วไป (อิฐมอญ/คอนกรีต/บล็อกคอนกรีต) หรือเรียกว่าการฉาบปูนชั้นที่สองหลังจากที่จับปุ่ม หรือจับเซี้ยม และฉาบปูนชั้นแรกเอาไว้แล้วด้วยปูนเค็ม ทั้งนี้ ความหนาของชั้นปูนฉาบแต่ละชั้นไม่ควรเกิน 1.5 เซนติเมตร และเมื่อฉาบปูนสองชั้นแล้วควรมีความหนาเกิน 2.5 เซนติเมตร   และควรจะฉาบทับลงไปในขณะที่ปูนเค็มชั้นแรกยังไม่แห้งสนิท  เพื่อให้ปูนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันการหลุดร่อนหรือรอยแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

ภาพ: การฉาบตกแต่งผิวหน้าผนังอิฐมอญ

ภาพ: การฉาบตกแต่งผิวหน้าผนังอิฐมอญ

ภาพ: การฉาบปูนโดย ชั้นปูนรองพื้นใช้ปูนเค็ม และชั้นปูนตกแต่งใช้ปูนจืด

ภาพ: การฉาบปูน ชั้นปูนตกแต่งใช้ปูนจืด และฉาบทับชั้นที่ 3 ด้วยปูนสกิมโค้ทแบบเนื้อละเอียด

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ปูนจืด

       ปูนจืด คือ การผสมปูนซีเมนต์กับทรายด้วยอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย 3-4 ส่วน ในอัตราส่วนนี้เนื้อปูนจะหดตัวน้อยและแต่งผิวง่าย จึงใช้สำหรับการฉาบตกแต่งผิวหน้าผนังทั่วไป (อิฐมอญ/คอนกรีต/บล็อกคอนกรีต) หรือเรียกว่าการฉาบปูนชั้นที่สองหลังจากที่จับปุ่ม หรือจับเซี้ยม และฉาบปูนชั้นแรกเอาไว้แล้วด้วยปูนเค็ม ทั้งนี้ ความหนาของชั้นปูนฉาบแต่ละชั้นไม่ควรเกิน 1.5 เซนติเมตร และเมื่อฉาบปูนสองชั้นแล้วควรมีความหนาเกิน 2.5 เซนติเมตร   และควรจะฉาบทับลงไปในขณะที่ปูนเค็มชั้นแรกยังไม่แห้งสนิท  เพื่อให้ปูนรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ป้องกันการหลุดร่อนหรือรอยแตกร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง

ภาพ: การฉาบตกแต่งผิวหน้าผนังอิฐมอญ

ภาพ: การฉาบตกแต่งผิวหน้าผนังอิฐมอญ

ภาพ: การฉาบปูนโดย ชั้นปูนรองพื้นใช้ปูนเค็ม และชั้นปูนตกแต่งใช้ปูนจืด

ภาพ: การฉาบปูน ชั้นปูนตกแต่งใช้ปูนจืด และฉาบทับชั้นที่ 3 ด้วยปูนสกิมโค้ทแบบเนื้อละเอียด

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ