เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​อเส

       อเส คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา ทำหน้าที่ยึดหัวเสาแต่ละช่วง และรับน้ำหนักจากจันทันเพื่อถ่ายไปสู่เสา สำหรับหลังคาทรงจั่ว ทรงเพิงแหงน ตำแหน่งของอเสจะวางขนานพื้นอยู่บนหัวเสาในแนวขวางกับจันทัน ส่วนหลังคาทรงปั้นหยา และทรงมะนิลา อเสจะวางพาดบนหัวเสารอบบ้าน เพื่อรับจันทันซึ่งวางเรียงตามระยะอยู่โดยรอบ วัสดุของอเสเป็นได้ทั้งไม้ เหล็กรูปพรรณ และคอนกรีตเสริมเหล็กตามความเหมาะสมของโครงสร้าง

ภาพ: ตำแหน่งอเสสำหรับหลังคาทรงจั่ว

ภาพ อเสไม้ในหลังคาทรงปั้นหยา

ภาพ อเสเหล็กในหลังคาทรงปั้นหยา

ภาพ อเสคอนกรีตเสริมเหล็ก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​อเส

       อเส คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคา ทำหน้าที่ยึดหัวเสาแต่ละช่วง และรับน้ำหนักจากจันทันเพื่อถ่ายไปสู่เสา สำหรับหลังคาทรงจั่ว ทรงเพิงแหงน ตำแหน่งของอเสจะวางขนานพื้นอยู่บนหัวเสาในแนวขวางกับจันทัน ส่วนหลังคาทรงปั้นหยา และทรงมะนิลา อเสจะวางพาดบนหัวเสารอบบ้าน เพื่อรับจันทันซึ่งวางเรียงตามระยะอยู่โดยรอบ วัสดุของอเสเป็นได้ทั้งไม้ เหล็กรูปพรรณ และคอนกรีตเสริมเหล็กตามความเหมาะสมของโครงสร้าง

ภาพ: ตำแหน่งอเสสำหรับหลังคาทรงจั่ว

ภาพ อเสไม้ในหลังคาทรงปั้นหยา

ภาพ อเสเหล็กในหลังคาทรงปั้นหยา

ภาพ อเสคอนกรีตเสริมเหล็ก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ