View : 2765
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
ดั้ง

       “ดั้ง” คือ หนึ่งในชิ้นส่วนโครงสร้างหลังคาที่ตั้งอยู่กึ่งกลางขื่อ มีหน้าที่รับน้ำหนักจากอกไก่ที่บริเวณยอดสูงสุดของสันหลังคา แล้วจึงถ่ายลงมายังขื่อ อเส และเสาตามลำดับ ความสูงของดั้งจะมีผลโดยตรงต่อรูปแบบหลังคา  ความลาดเอียงของหลังคา รวมถึงการเลือกใช้วัสดุมุงเพื่อให้เหมาะสมกับองศาความลาดเอียงอีกด้วย  สามารถทำได้จากหลายวัสดุทั้งไม้เนื้อแข็ง เหล็กรูปพรรณ หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอบคุณภาพ : http://www.bloggang.com

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ