View : 6402

       บ้านสไตล์ร่วมสมัย หรือ Contemporary Style จึงเป็นการออกแบบบ้านตามสมัยนิยมในยุคปัจจุบัน ไม่แปลกแหวกแนวมากจนเกินไป สามารถเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค และสามารถอยู่ในยุคนั้นๆ ได้อย่างไม่ขัดเขิน   ซึ่งบ้านสไตล์ร่วมสมัยที่เราพบเห็นกันทั่วไปในปัจจุบันจะใช้โทนสีขาว ครีม เทา มีรายละเอียดการตกแต่งที่หนักแน่นมั่นคง ไม่ฉูดฉาด นิยมใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่เพิ่มลูกเล่นและดีเทลให้ไม่เรียบจนเกินไป เช่น เสาที่มีการตกแต่งบริเวณฐานเสา การใช้บัวเชิงผนังบัวฝ้าเพดาน นิยมใช้หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องแบบมีรูปลอน สร้างบรรยากาศโดยรวมที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง เหมาะกับการพักอาศัยอย่างผ่อนคลาย

       การตกแต่งภายในจะเน้นพื้นผนังที่มีการใช้สี ลูกเล่นของผิวสัมผัส มีการติดบัวเชิงผนังหรือบัวฝ้าเพดาน บ้างก็กรุผนังด้วยวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ บ้างก็มีการติดวอลล์เปเปอร์หรือทาสีบนผนังบางส่วน บวกกับการเล่นระดับฝ้าเพดานหรือซ่อนไฟให้ห้องดูมีมิติมากขึ้น เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะมีการขึ้นรูปอย่างสวยงาม เช่น ตู้ที่มีบานเปิดแบ่งช่องหรือตีเกล็ด ประตูหน้าต่างจะมีทั้งแบบสี่เหลี่ยม กับแบบที่ด้านบนโค้งเป็นรูปเกือกม้า บางครั้งก็เลือกประตูหน้าต่างที่มีการแบ่งลูกฟักเพิ่มความสวยงาม

       บ้านสไตล์ร่วมสมัยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการออกแบบตกแต่งบ้าน ที่เกิดจากการผสมผสานกลิ่นอายและองค์ประกอบของยุคสมัยอดีตเข้ากับสมัยปัจจุบันอย่างลงตัว ทั้งการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ เส้นสายที่ใช้ รวมถึงรูปแบบรูปร่างหน้าตาของอาคารที่แฝงไปด้วยรายละเอียดอันอบอุ่น

การออกแบบตกแต่งภายในบ้านสไตล์ร่วมสมัย เพิ่มลูกเล่นผนังด้วยการแขวนภาพ ทาสีบนผนังบางส่วน หรือการกรุผนังด้วยหินธรรมชาติเพิ่มมิติให้ห้องน่าสนใจมากขึ้น
ขอบคุณภาพ: www.pinterest.com

การเล่นระดับฝ้าหรือการซ่อนไฟ เพิ่มมิติให้กับการตกแต่งภายใน
ขอบคุณภาพ: www.pinterest.com

เรื่อง: SCG Experience

อบอุ่นเป็นกันเอง กับ
บ้านสไตล์ร่วมสมัย

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย คือ สถาปัตยกรรมที่นำยุคสมัยหนึ่งในอดีตมาผสมกับความเป็นสมัยปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิกกับสไตล์โมเดิร์นเข้าด้วยกัน ดูเป็นกลาง ไม่หรูหราหรือเรียบจนเกินไป 

บ้านสไตล์ร่วมสมัย มีองค์ประกอบของสี่เหลี่ยมที่เพิ่มลูกเล่นผสมกับดีเทลอันอบอุ่น
ขอบคุณภาพ :
บน - www.idesignarch.com 
ล่าง - www.homenewdesign.com

รูปทรงบ้านสไตล์ร่วมสมัยที่มีการเพิ่มรายละเอียดบริเวณเสาและผนังอาคารบางส่วน กรุด้วยกระเบื้องหลังคารูปลอนบนหลังคาทรงปั้นหยา

ของตกแต่งบ้านที่มีกลิ่นอายของยุคสมัยในอดีตกับยุคปัจจุบันอย่างลงตัว
ขอบคุณภาพ: www.pinterest.com

เรื่อง: SCG Experience

อบอุ่นเป็นกันเอง กับ
บ้านสไตล์ร่วมสมัย

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย คือ สถาปัตยกรรมที่นำยุคสมัยหนึ่งในอดีตมาผสมกับความเป็นสมัยปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การผสมผสานระหว่างสไตล์คลาสสิกกับสไตล์โมเดิร์นเข้าด้วยกัน ดูเป็นกลาง ไม่หรูหราหรือเรียบจนเกินไป 

บ้านสไตล์ร่วมสมัย มีองค์ประกอบของสี่เหลี่ยมที่เพิ่มลูกเล่นผสมกับดีเทลอันอบอุ่น
ขอบคุณภาพ :
บน - www.idesignarch.com 
ล่าง - www.homenewdesign.com

รูปทรงบ้านสไตล์ร่วมสมัยที่มีการเพิ่มรายละเอียดบริเวณเสาและผนังอาคารบางส่วน กรุด้วยกระเบื้องหลังคารูปลอนบนหลังคาทรงปั้นหยา

       บ้านสไตล์ร่วมสมัย หรือ Contemporary Style จึงเป็นการออกแบบบ้านตามสมัยนิยมในยุคปัจจุบัน ไม่แปลกแหวกแนวมากจนเกินไป สามารถเปลี่ยนได้ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุค และสามารถอยู่ในยุคนั้นๆ ได้อย่างไม่ขัดเขิน   ซึ่งบ้านสไตล์ร่วมสมัยที่เราพบเห็นกันทั่วไปในปัจจุบันจะใช้โทนสีขาว ครีม เทา มีรายละเอียดการตกแต่งที่หนักแน่นมั่นคง ไม่ฉูดฉาด นิยมใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมที่เพิ่มลูกเล่นและดีเทลให้ไม่เรียบจนเกินไป เช่น เสาที่มีการตกแต่งบริเวณฐานเสา การใช้บัวเชิงผนังบัวฝ้าเพดาน นิยมใช้หลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องแบบมีรูปลอน สร้างบรรยากาศโดยรวมที่ดูอบอุ่น เป็นกันเอง เหมาะกับการพักอาศัยอย่างผ่อนคลาย

       การตกแต่งภายในจะเน้นพื้นผนังที่มีการใช้สี ลูกเล่นของผิวสัมผัส มีการติดบัวเชิงผนังหรือบัวฝ้าเพดาน บ้างก็กรุผนังด้วยวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ บ้างก็มีการติดวอลล์เปเปอร์หรือทาสีบนผนังบางส่วน บวกกับการเล่นระดับฝ้าเพดานหรือซ่อนไฟให้ห้องดูมีมิติมากขึ้น เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะมีการขึ้นรูปอย่างสวยงาม เช่น ตู้ที่มีบานเปิดแบ่งช่องหรือตีเกล็ด ประตูหน้าต่างจะมีทั้งแบบสี่เหลี่ยม กับแบบที่ด้านบนโค้งเป็นรูปเกือกม้า บางครั้งก็เลือกประตูหน้าต่างที่มีการแบ่งลูกฟักเพิ่มความสวยงาม

       บ้านสไตล์ร่วมสมัยจึงเป็นหนึ่งในแนวทางการออกแบบตกแต่งบ้าน ที่เกิดจากการผสมผสานกลิ่นอายและองค์ประกอบของยุคสมัยอดีตเข้ากับสมัยปัจจุบันอย่างลงตัว ทั้งการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ เส้นสายที่ใช้ รวมถึงรูปแบบรูปร่างหน้าตาของอาคารที่แฝงไปด้วยรายละเอียดอันอบอุ่น

การออกแบบตกแต่งภายในบ้านสไตล์ร่วมสมัย เพิ่มลูกเล่นผนังด้วยการแขวนภาพ ทาสีบนผนังบางส่วน หรือการกรุผนังด้วยหินธรรมชาติเพิ่มมิติให้ห้องน่าสนใจมากขึ้น
ขอบคุณภาพ: www.pinterest.com

การเล่นระดับฝ้าหรือการซ่อนไฟ เพิ่มมิติให้กับการตกแต่งภายใน
ขอบคุณภาพ: www.pinterest.com

ของตกแต่งบ้านที่มีกลิ่นอายของยุคสมัยในอดีตกับยุคปัจจุบันอย่างลงตัว
ขอบคุณภาพ: www.pinterest.com

บทความที่แล้ว
บ้านสไตล์คลาสสิก ความงามข้ามกาลเวลา
27-บ้านสไตล์คลาสสิกความงามข้ามกาลเวลา.jpgบทความถัดไป
องค์ประกอบเรียบง่ายของบ้านสไตล์โมเดิร์น
29-องค์ประกอบเรียบง่ายของบ้านสไตล์โมเดิร์น.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางสร้างบ้านใหม่
1-4-แนวทางสร้างบ้านใหม่-บริษัทรับสร้างบ้าน-สถาปนิก-แบบบ้านฟรี-ซื้อแบบบ้าน-บ้านสำเร็จรูป.jpgเตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน
1-เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง-และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ