View : 2250
เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : เตรียมผนังปูนฉาบอย่างไรก่อนแต่งผิว

การตกแต่งบ้านด้วยผนังปูนฉาบ นอกจากการทาสีแล้ว ยังสามารถตกแต่งพื้นผิวให้สวยงามได้ด้วยลูกเล่นหลายแบบซึ่งมีกระบวนการเตรียมพื้นผิวแตกต่างกันไป เจ้าของบ้านจึงควรทำความเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผนังที่สวยงาม คงทน และช่วยลดปัญหาในระยะยาว

เรื่อง: SCG Experience

Material Guide : เตรียมผนังปูนฉาบอย่างไรก่อนแต่งผิว

การตกแต่งบ้านด้วยผนังปูนฉาบ นอกจากการทาสีแล้ว ยังสามารถตกแต่งพื้นผิวให้สวยงามได้ด้วยลูกเล่นหลายแบบซึ่งมีกระบวนการเตรียมพื้นผิวแตกต่างกันไป เจ้าของบ้านจึงควรทำความเข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผนังที่สวยงาม คงทน และช่วยลดปัญหาในระยะยาว

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ