View : 5995

       เมื่อได้แบบหลังคามาแล้ว การสั่งซื้อกระเบื้องหลังคา ควรวางแผนในการสั่งของล่วงหน้า เพราะเป็นสินค้าที่ไม่มีการ สต๊อกเก็บไว้ในโกดัง และเมื่อทำการสั่งซื้อ ควรสั่งเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ได้ล็อตการผลิตเดียวกัน (กระเบื้องหลังคาต่างล็อต อาจมีสีที่ต่างกันเล็กน้อย)

       ทั้งนี้ ควรสั่งให้เกินปริมาณติดตั้งจริง 3-5 เปอร์เซนต์เผื่อเกิดปัญหาแตกหักในการขนย้าย เก็บรักษา หรือติดตั้ง นอกจากนี้ อย่าลืมเตรียมพื้นที่หน้างานเพื่อการขนย้ายและวางสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

เรื่อง: SCG Experience

เตรียมสั่งกระเบื้องหลังคาอย่างไรเรื่อง: SCG Experience

เตรียมสั่งกระเบื้องหลังคาอย่างไร

       เมื่อได้แบบหลังคามาแล้ว การสั่งซื้อกระเบื้องหลังคา ควรวางแผนในการสั่งของล่วงหน้า เพราะเป็นสินค้าที่ไม่มีการ สต๊อกเก็บไว้ในโกดัง และเมื่อทำการสั่งซื้อ ควรสั่งเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ได้ล็อตการผลิตเดียวกัน (กระเบื้องหลังคาต่างล็อต อาจมีสีที่ต่างกันเล็กน้อย)

       ทั้งนี้ ควรสั่งให้เกินปริมาณติดตั้งจริง 3-5 เปอร์เซนต์เผื่อเกิดปัญหาแตกหักในการขนย้าย เก็บรักษา หรือติดตั้ง นอกจากนี้ อย่าลืมเตรียมพื้นที่หน้างานเพื่อการขนย้ายและวางสินค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


บทความที่แล้ว
องค์ประกอบหลังคาน่ารู้
21-องค์ประกอบหลังคาน่ารู้.jpgบทความถัดไป
เลือกสีกระเบื้องหลังคาอย่างไรให้เข้ากับบ้าน
23-เลือกสีกระเบื้องหลังคาอย่างไรให้เข้ากับบ้าน.jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด?
1-ควรตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างในขั้นตอนใด-(1).jpg


 ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ