View : 4894

โดยปกติแล้วการออกแบบบ้านโดยทั่วไป โครงสร้างคานส่วนใหญ่จะวิ่งไปตามแนวเสา แต่มีบางพื้นที่ของบ้านที่จะยื่นออกไปจากตัวบ้าน เช่น ระเบียง หรือพื้นที่ห้องบางส่วน ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ของบ้านให้มีมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวบ้านอีกด้วย
 
โดยหลักการทางวิศวกรรมนั้น วิศวกรมักจะออกแบบบ้านให้มีคานยื่นไม่เกิน 1 ใน 4 ด้วยเหตุผลเรื่องการประหยัดวัสดุโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น หากบ้านมีช่วงเสากว้าง 4 เมตร คานยื่นออกมาจากเสาไม่ควรเกิน 1 เมตร หากต้องการทำคานที่ยื่นมากกว่านี้ จะต้องมีการเสริมเหล็กโครงสร้างที่มากกว่าปกติซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เพิ่มพื้นที่ของห้องบางส่วน และพื้นระเบียง โดยอาศัยคานรับน้ำหนักพื้นที่ยื่นออกมาจากโครงสร้างเสา
ขอบคุณที่มาภาพ: www.banidea.com/tropical-modern-home-by-nita

เรื่อง: SCG Experience

เพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวบ้าน
ด้วยไอเดียออกแบบคานและพื้น

ตัวอย่างคานที่ยื่นออกมาจากเสาไม่เกิน 1 ใน 4 ของความยาวช่วงเสา

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ:
www.freesplans.blogspot.com
www.banidea.com/tropical-modern-home-by-nita

เรื่อง: SCG Experience

เพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวบ้าน
ด้วยไอเดียออกแบบคานและพื้น

ตัวอย่างคานที่ยื่นออกมาจากเสาไม่เกิน 1 ใน 4 ของความยาวช่วงเสา

โดยปกติแล้วการออกแบบบ้านโดยทั่วไป โครงสร้างคานส่วนใหญ่จะวิ่งไปตามแนวเสา แต่มีบางพื้นที่ของบ้านที่จะยื่นออกไปจากตัวบ้าน เช่น ระเบียง หรือพื้นที่ห้องบางส่วน ซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ของบ้านให้มีมากขึ้น รวมถึงเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวบ้านอีกด้วย
 
โดยหลักการทางวิศวกรรมนั้น วิศวกรมักจะออกแบบบ้านให้มีคานยื่นไม่เกิน 1 ใน 4 ด้วยเหตุผลเรื่องการประหยัดวัสดุโครงสร้าง ตัวอย่างเช่น หากบ้านมีช่วงเสากว้าง 4 เมตร คานยื่นออกมาจากเสาไม่ควรเกิน 1 เมตร หากต้องการทำคานที่ยื่นมากกว่านี้ จะต้องมีการเสริมเหล็กโครงสร้างที่มากกว่าปกติซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เพิ่มพื้นที่ของห้องบางส่วน และพื้นระเบียง โดยอาศัยคานรับน้ำหนักพื้นที่ยื่นออกมาจากโครงสร้างเสา
ขอบคุณที่มาภาพ: www.banidea.com/tropical-modern-home-by-nita

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ:
www.freesplans.blogspot.com
www.banidea.com/tropical-modern-home-by-nita

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ