View : 14437

       เพราะความร้อนจากดวงอาทิตย์จะส่งผ่านเข้าสู่ตัวบ้านมาจากทางหลังคา ดังนั้นตอนมุงหลังคาจึงควรใส่ฉนวนกันร้อนไปพร้อมกันเลย ฉนวนเป็นวัสดุที่เจ้าของบ้านหลายคนเลือกใช้เพื่อลดความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่ภายในบ้าน ซึ่งในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลาย การตัดสินใจเลือกนั้น แนะนำให้ดูค่า 2 ตัวที่สำคัญ คือ ค่า K คือค่าการนำพาความร้อน (Conductivity) และ ค่า R คือค่าการต้านทานความร้อน (Resistivity) ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่ดีควรมีค่า K น้อย และ ค่า R มาก เพื่อประสิทธิภาพการกันความร้อนที่สูงสุด ที่สำคัญอย่าลืมเปรียบเทียบฉนวนในหน่วยเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเปรียบเทียบวัสดุฉนวนแต่ละชนิด
 

เรื่อง: SCG Experience

Q&A ฉนวนกันความร้อนดี
ดูที่อะไร

จากสูตรการคำนวณ จะเห็นความหนาฉนวนยิ่งมาก ก็ยิ่งมีค่าการต้านทานความร้อนสูง จึงยิ่งกันความร้อนได้ดี
เรื่อง: SCG Experience

Q&A ฉนวนกันความร้อนดี
ดูที่อะไร

จากสูตรการคำนวณ จะเห็นความหนาฉนวนยิ่งมาก ก็ยิ่งมีค่าการต้านทานความร้อนสูง จึงยิ่งกันความร้อนได้ดี

       เพราะความร้อนจากดวงอาทิตย์จะส่งผ่านเข้าสู่ตัวบ้านมาจากทางหลังคา ดังนั้นตอนมุงหลังคาจึงควรใส่ฉนวนกันร้อนไปพร้อมกันเลย ฉนวนเป็นวัสดุที่เจ้าของบ้านหลายคนเลือกใช้เพื่อลดความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่ภายในบ้าน ซึ่งในท้องตลาดมีให้เลือกหลากหลาย การตัดสินใจเลือกนั้น แนะนำให้ดูค่า 2 ตัวที่สำคัญ คือ ค่า K คือค่าการนำพาความร้อน (Conductivity) และ ค่า R คือค่าการต้านทานความร้อน (Resistivity) ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่ดีควรมีค่า K น้อย และ ค่า R มาก เพื่อประสิทธิภาพการกันความร้อนที่สูงสุด ที่สำคัญอย่าลืมเปรียบเทียบฉนวนในหน่วยเดียวกันเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเปรียบเทียบวัสดุฉนวนแต่ละชนิด
 บทความที่แล้ว
ฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นกับแบบพ่น มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร
38-ฉนวนกันความร้อนแบบแผ่นกับแบบพ่น-มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร.jpgบทความถัดไป
Q&A ใยแก้ว (Fiberglass) อันตรายหรือไม่
41-ใยแก้ว-(Fiberglass)-อันตรายหรือไม่.jpg

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ