View : 8914

เราเคยได้พูดถึงการแต่งโทนสีบ้านให้ถูกโฉลก ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดธาตุน้ำ (ปีชวดและปีกุน) ไปแล้ว มาบทนี้จะพูดถึงโฉลกสี การแต่งโทนสีบ้านและเฟอร์นิเจอร์ของคนเกิดธาตุไม้ต่อครับ และเช่นเคยที่ว่าการใช้โทนสีบ้านและโทนสีของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมพลังธาตุของตัวเรานั่นเอง ซึ่งหมายถึงการตกแต่งด้วยโทนสี ให้ถูกฮวงจุ้ยบ้าน ของเจ้าบ้านเป็นหลัก ทั้งนี้ในหลักปฎิบัติ คำว่าเจ้าบ้านนั้น หมายถึงคนที่ทำงานหาเงินมาใช้จ่ายในบ้านเป็นหลักครับ ไม่เกี่ยวกับว่าชื่อใครเป็นเจ้าบ้าน ทั้งนี้เพราะเมื่อหากเจ้าบ้านมีปัญหาขึ้นมา ก็ย่อมส่งผลต่อผู้อาศัยทั้งหมดในบ้าน ดังนั้นการใช้โทนสีบ้าน ที่เสริมทั้งภายนอกอาคารและภายใน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ย่อมต้องเป็นการตกแต่งเพื่อเสริมให้แก่คนที่ทำรายได้หลักของบ้านหรือเจ้าบ้านนั่นเอง แล้วในส่วนของห้องนอนแต่ละคน จึงค่อยใช้โทนสีของแต่ละคนมาใช้เฉพาะไปเป็นคนๆ
 
จุดที่ควรใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้าน ให้ถูกฮวงจุ้ยบ้าน แนะนำไว้โดยรวมได้ดังนี้
 
1. กระเบื้องหลังคา เพราะเป็นส่วนที่เห็นชัดเจนทั้งจากภายนอกและด้านบนอากาศ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่คลุมอาคารทั้งหมด จึงจำเป็นต้องใช้โทนสีของเจ้าบ้าน
2. สีบ้านภายนอกทั้งหมดโดยรวม เปรียบเหมือนเสื้อที่ห่อหุ้มร่างกาย ดังนั้นก็ให้ใช้โทนสีของเจ้าบ้านเป็นหลัก
3. ห้องครัว ถือเป็นปากท้องของบ้าน เป็นแหล่งก่อให้เกิดพลังงานแก่คนทั้งบ้าน ก็ให้ใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้านครับ
4. ห้องนอนเจ้าบ้าน ควรใช้โทนสีของเจ้าบ้านเป็นหลัก หรือเลือกโทนสีที่เป็นกลาง กรณีเป็นสามี-ภรรยา โทนสีที่เสริมอีกคน อาจไปทำร้ายอีกคน ก็ต้องพยายามหาโทนสีที่เป็นกลางแทน แต่ถ้าโทนสีที่เสริมเจ้าบ้าน ไม่ส่งผลเสียต่ออีกคน ก็ให้ใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้านก่อน
5. ห้องเฉพาะของเจ้าบ้าน เช่น ห้องทำงาน ห้องหนังสือและห้องพระ หรือห้องที่เจ้าบ้านเข้าใช้งานคนเดียวหรือเป็นส่วนใหญ่ คนอื่นๆ แทบไม่เข้าไปใช้งาน หรือนานๆ เข้าไปที ก็ให้ใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้านครับ

 
กรณีห้องที่เป็นส่วนรวมนอกจากที่กล่าวมา พยายามเลือกโทนสีบ้านที่เป็นกลาง ที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนใดคนหนึ่งก่อน หรือสามารถเสริมใครได้ โดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่น ก็ให้ใช้โทนสีนั้นแทน เช่น ใช้โทนสีเขียวของธาตุไม้ อาจเสริมเฉพาะแม่บ้าน แต่ก็ไม่ส่งผลเสียต่อคนอื่นก็ให้ใช้ได้ ในขณะที่ใช้โทนอื่นอาจเสริมอีกคน แต่ก็ส่งผลเสียต่ออีกคนก็ไม่ให้ใช้

 

ตัวอย่างการตกแต่งห้องนั่งเล่นด้วยโทนสีเขียว
ที่มาภาพ : www.housetohome.co.uk

ห้องนอนโทนสีเขียว ดูอบอุ่นสบายตา และถูกโฉลกกับเจ้าบ้านธาตุไม้
ที่มาภาพ : www.theroosterandthehen.com

อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ www.modonut.net
คอลัมนิสต์, ที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษด้านฮวงจุ้ย
อาจารย์สอนหลักสูตรฮวงจุ้ยพื้นฐาน ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
ได้รับการยอมรับติด 1 ใน 109 หมอดูคนดังของเมืองไทยในปี 2552
และได้รับการยอมรับติด 1 ใน 20 หมอดูคนดังของเมืองไทยปี 2554
ผู้จัดรายการคู่คิดติดบ้าน, เปิดดวงล้วงชะตา และจับกระแสดวงในเครือมีเดียทัช 

เรื่อง: อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ

แต่งสีบ้านถูกโฉลก
ฮวงจุ้ยบ้านของคนธาตุไม้
(ปีขาลและปีเถาะ)

แต่งสีบ้านและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเสริมพลังธาตุของเจ้าบ้าน 

หลังคาบ้าน เป็นส่วนที่เห็นชัดเจนจากทั้งภายนอกและด้านบน ควรใช้โทนสีเขียวซึ่งเป็นสีของเจ้าบ้านธาตุไม้
ที่มาภาพ : www.houzz.com

ตัวอย่างการตกแต่งห้องครัวสีเขียว สำหรับเจ้าบ้านธาตุไม้
ที่มาภาพ : www.housetohome.co.uk

ตารางเบญจธาตุ

ปีเกิด ธาตุเรา ธาตุที่เราไปเสริม ธาตุที่เราไปพิฆาต ธาตุที่เสริมเรา ธาตุที่พิฆาตเรา
ขาล เถาะ ไม้ ไฟ ดิน น้ำ ทอง

จากตารางเบญจธาตุ จะเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนของธาตุต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับธาตุเรา ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่าโทนสีของธาตุใดบ้างที่เราสามารถจะใช้ได้ นั่นคือดูปีเกิดก่อนว่าเราเป็นคนธาตุใด มีธาตุใดบ้างที่เสริมเรา ก็ให้ใช้สีของธาตุเราและสีของธาตุที่เสริมเรา โดยหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุที่พิฆาตเรา นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นจริงว่า ธาตุหนึ่งนั้น ย่อมต้องไปเสริมธาตุหนึ่ง และก็ย่อมจะมีอีกธาตุหนึ่งที่พิฆาตเรา มีธาตที่เสริมเราก็ย่อมมีธาตุที่พิฆาตเรา มีธาตุที่เราไปเสริมเขา ก็ย่อมมีธาตุที่มาเสริมธาตุเราเช่นกัน

อาจมีหลายท่านสงสัยว่า อะไรคือกฎเกณฑ์ของธาตุเหล่านี้ คำตอบคือความจริงตามธรรมชาตินั่นเอง เช่น เมื่อใส่ไม้ลงไป ไฟก็ย่อมลุกโชน ดังนั้น ธาตุไม้จึงเสริมธาตุไฟ เมื่อเติมน้ำลงมา ต้นไม้ย่อมเติบโต ดังนั้น ธาตุน้ำจึงเสริมธาตุไม้ แต่ในขณะเดียวกัน ต้นไม้ก็ไปดูดกินทรัพยากรจากดินด้วย ดังนั้น ธาตุไม้จึงไปพิฆาตธาตุดิน

ตารางสีประธาตุ  
ปีเกิด ธาตุเรา สีประจำธาตุ สีเสริม สีพิฆาต
ขาล เถาะ ไม้ เขียว น้ำเงิน ฟ้า ดำ ขาว ครีม ทอง

ดังนั้น ในการเลือกใช้โทนสีบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน นั้น จึงมีโทนสีที่เราต้องจดจำเพียงสามโทนสีคือ สีของธาตุเรา สีที่เสริมธาตุเรา และสีที่พิฆาตเรา ดังนั้นจะพบว่า โทนสีบ้านที่เราเลือกใช้ได้ จะมีสีเขียว และโทนสีของธาตุน้ำ และหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุทองที่พิฆาตเรา สามารถจดจำตารางธาตุนี้ไปใช้งานได้เลย สีอื่นนอกจากนี้ ถือว่าเป็นกลาง ไม่ทำร้ายเรา และก็ไม่เสริมเรา

ในส่วนของฮวงจุ้ยบ้าน สำหรับห้องสำคัญ มีห้องนอนของเจ้าบ้าน ซึ่งในหนึ่งวันเราต้องนอนอย่างน้อยแปดชั่วโมง การใช้โทนสีเราหรือเสริมเรา จึงค่อนข้างจำเป็น อาจรวมถึงการใช้ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนต่างๆ ก็สามารถใช้โทนสีเรา หรืออาจเป็นโทนสีของธาตุน้ำเพื่อเสริมเราก็ดี และห้องนอนของคนอื่น ก็ใช้โทนสีเฉพาะของแต่ละคนได้
      
อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือสีของกระเบื้องหลังคา ทั้งนี้เพราะเป็นส่วนที่คลุมตัวอาคาร หรือครอบคลุมตัวเรานั่นเอง อย่างน้อยจึงต้องหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุทองที่พิฆาตเรา หรือโทนสีที่เราไปพิฆาตเขาเช่นสีของธาตุดินก็ไม่ดี เพราะมันเหมือนเป็นการสร้างศัตรูนั่นเอง กฎในการเลือกใช้สีที่เสริมธาตุเรา จึงไม่แนะนำโทนสีขอธาตุที่เราไปพิฆาตเขาเช่นกัน เพราะความเป็นมิตรย่อมดีกว่าความเป็นศัตรูกันนั่นเอง

ตัวอย่างการตกแต่งห้องนอนด้วยโทนสีประจำธาตุไม้ (เขียว) และสีประจำธาตุน้ำ (น้ำเงิน ฟ้า ดำ) ซึ่งเป็นสีเสริมธาตุ 
ที่มาภาพ : www.horchow.com

เรื่อง: อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ

แต่งสีบ้านถูกโฉลก
ฮวงจุ้ยบ้านของคนธาตุไม้
(ปีขาลและปีเถาะ)

แต่งสีบ้านและเฟอร์นิเจอร์ เพื่อเสริมพลังธาตุของเจ้าบ้าน 

หลังคาบ้าน เป็นส่วนที่เห็นชัดเจนจากทั้งภายนอกและด้านบน ควรใช้โทนสีเขียวซึ่งเป็นสีของเจ้าบ้านธาตุไม้
ที่มาภาพ : www.houzz.com

ตัวอย่างการตกแต่งห้องครัวสีเขียว สำหรับเจ้าบ้านธาตุไม้
ที่มาภาพ : www.housetohome.co.uk

เราเคยได้พูดถึงการแต่งโทนสีบ้านให้ถูกโฉลก ฮวงจุ้ยบ้านของคนเกิดธาตุน้ำ (ปีชวดและปีกุน) ไปแล้ว มาบทนี้จะพูดถึงโฉลกสี การแต่งโทนสีบ้านและเฟอร์นิเจอร์ของคนเกิดธาตุไม้ต่อครับ และเช่นเคยที่ว่าการใช้โทนสีบ้านและโทนสีของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมพลังธาตุของตัวเรานั่นเอง ซึ่งหมายถึงการตกแต่งด้วยโทนสี ให้ถูกฮวงจุ้ยบ้าน ของเจ้าบ้านเป็นหลัก ทั้งนี้ในหลักปฎิบัติ คำว่าเจ้าบ้านนั้น หมายถึงคนที่ทำงานหาเงินมาใช้จ่ายในบ้านเป็นหลักครับ ไม่เกี่ยวกับว่าชื่อใครเป็นเจ้าบ้าน ทั้งนี้เพราะเมื่อหากเจ้าบ้านมีปัญหาขึ้นมา ก็ย่อมส่งผลต่อผู้อาศัยทั้งหมดในบ้าน ดังนั้นการใช้โทนสีบ้าน ที่เสริมทั้งภายนอกอาคารและภายใน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ย่อมต้องเป็นการตกแต่งเพื่อเสริมให้แก่คนที่ทำรายได้หลักของบ้านหรือเจ้าบ้านนั่นเอง แล้วในส่วนของห้องนอนแต่ละคน จึงค่อยใช้โทนสีของแต่ละคนมาใช้เฉพาะไปเป็นคนๆ
 
จุดที่ควรใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้าน ให้ถูกฮวงจุ้ยบ้าน แนะนำไว้โดยรวมได้ดังนี้
 
1. กระเบื้องหลังคา เพราะเป็นส่วนที่เห็นชัดเจนทั้งจากภายนอกและด้านบนอากาศ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่คลุมอาคารทั้งหมด จึงจำเป็นต้องใช้โทนสีของเจ้าบ้าน
2. สีบ้านภายนอกทั้งหมดโดยรวม เปรียบเหมือนเสื้อที่ห่อหุ้มร่างกาย ดังนั้นก็ให้ใช้โทนสีของเจ้าบ้านเป็นหลัก
3. ห้องครัว ถือเป็นปากท้องของบ้าน เป็นแหล่งก่อให้เกิดพลังงานแก่คนทั้งบ้าน ก็ให้ใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้านครับ
4. ห้องนอนเจ้าบ้าน ควรใช้โทนสีของเจ้าบ้านเป็นหลัก หรือเลือกโทนสีที่เป็นกลาง กรณีเป็นสามี-ภรรยา โทนสีที่เสริมอีกคน อาจไปทำร้ายอีกคน ก็ต้องพยายามหาโทนสีที่เป็นกลางแทน แต่ถ้าโทนสีที่เสริมเจ้าบ้าน ไม่ส่งผลเสียต่ออีกคน ก็ให้ใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้านก่อน
5. ห้องเฉพาะของเจ้าบ้าน เช่น ห้องทำงาน ห้องหนังสือและห้องพระ หรือห้องที่เจ้าบ้านเข้าใช้งานคนเดียวหรือเป็นส่วนใหญ่ คนอื่นๆ แทบไม่เข้าไปใช้งาน หรือนานๆ เข้าไปที ก็ให้ใช้โทนสีเสริมเจ้าบ้านครับ

 
กรณีห้องที่เป็นส่วนรวมนอกจากที่กล่าวมา พยายามเลือกโทนสีบ้านที่เป็นกลาง ที่ไม่ส่งผลเสียต่อคนใดคนหนึ่งก่อน หรือสามารถเสริมใครได้ โดยที่ไม่ทำร้ายคนอื่น ก็ให้ใช้โทนสีนั้นแทน เช่น ใช้โทนสีเขียวของธาตุไม้ อาจเสริมเฉพาะแม่บ้าน แต่ก็ไม่ส่งผลเสียต่อคนอื่นก็ให้ใช้ได้ ในขณะที่ใช้โทนอื่นอาจเสริมอีกคน แต่ก็ส่งผลเสียต่ออีกคนก็ไม่ให้ใช้

 

ตัวอย่างการตกแต่งห้องนั่งเล่นด้วยโทนสีเขียว
ที่มาภาพ : www.housetohome.co.uk

ห้องนอนโทนสีเขียว ดูอบอุ่นสบายตา และถูกโฉลกกับเจ้าบ้านธาตุไม้
ที่มาภาพ : www.theroosterandthehen.com

ตารางเบญจธาตุ

ปีเกิด ธาตุเรา ธาตุที่เราไปเสริม ธาตุที่เราไปพิฆาต ธาตุที่เสริมเรา ธาตุที่พิฆาตเรา
ขาล เถาะ ไม้ ไฟ ดิน น้ำ ทอง

จากตารางเบญจธาตุ จะเห็นความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนของธาตุต่างๆ ที่เกี่ยวพันกับธาตุเรา ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบว่าโทนสีของธาตุใดบ้างที่เราสามารถจะใช้ได้ นั่นคือดูปีเกิดก่อนว่าเราเป็นคนธาตุใด มีธาตุใดบ้างที่เสริมเรา ก็ให้ใช้สีของธาตุเราและสีของธาตุที่เสริมเรา โดยหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุที่พิฆาตเรา นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นจริงว่า ธาตุหนึ่งนั้น ย่อมต้องไปเสริมธาตุหนึ่ง และก็ย่อมจะมีอีกธาตุหนึ่งที่พิฆาตเรา มีธาตที่เสริมเราก็ย่อมมีธาตุที่พิฆาตเรา มีธาตุที่เราไปเสริมเขา ก็ย่อมมีธาตุที่มาเสริมธาตุเราเช่นกัน

อาจมีหลายท่านสงสัยว่า อะไรคือกฎเกณฑ์ของธาตุเหล่านี้ คำตอบคือความจริงตามธรรมชาตินั่นเอง เช่น เมื่อใส่ไม้ลงไป ไฟก็ย่อมลุกโชน ดังนั้น ธาตุไม้จึงเสริมธาตุไฟ เมื่อเติมน้ำลงมา ต้นไม้ย่อมเติบโต ดังนั้น ธาตุน้ำจึงเสริมธาตุไม้ แต่ในขณะเดียวกัน ต้นไม้ก็ไปดูดกินทรัพยากรจากดินด้วย ดังนั้น ธาตุไม้จึงไปพิฆาตธาตุดิน

ตารางสีประธาตุ  
ปีเกิด ธาตุเรา สีประจำธาตุ สีเสริม สีพิฆาต
ขาล เถาะ ไม้ เขียว น้ำเงิน ฟ้า ดำ ขาว ครีม ทอง

ดังนั้น ในการเลือกใช้โทนสีบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน นั้น จึงมีโทนสีที่เราต้องจดจำเพียงสามโทนสีคือ สีของธาตุเรา สีที่เสริมธาตุเรา และสีที่พิฆาตเรา ดังนั้นจะพบว่า โทนสีบ้านที่เราเลือกใช้ได้ จะมีสีเขียว และโทนสีของธาตุน้ำ และหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุทองที่พิฆาตเรา สามารถจดจำตารางธาตุนี้ไปใช้งานได้เลย สีอื่นนอกจากนี้ ถือว่าเป็นกลาง ไม่ทำร้ายเรา และก็ไม่เสริมเรา

ในส่วนของฮวงจุ้ยบ้าน สำหรับห้องสำคัญ มีห้องนอนของเจ้าบ้าน ซึ่งในหนึ่งวันเราต้องนอนอย่างน้อยแปดชั่วโมง การใช้โทนสีเราหรือเสริมเรา จึงค่อนข้างจำเป็น อาจรวมถึงการใช้ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนต่างๆ ก็สามารถใช้โทนสีเรา หรืออาจเป็นโทนสีของธาตุน้ำเพื่อเสริมเราก็ดี และห้องนอนของคนอื่น ก็ใช้โทนสีเฉพาะของแต่ละคนได้
      
อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือสีของกระเบื้องหลังคา ทั้งนี้เพราะเป็นส่วนที่คลุมตัวอาคาร หรือครอบคลุมตัวเรานั่นเอง อย่างน้อยจึงต้องหลีกเลี่ยงโทนสีของธาตุทองที่พิฆาตเรา หรือโทนสีที่เราไปพิฆาตเขาเช่นสีของธาตุดินก็ไม่ดี เพราะมันเหมือนเป็นการสร้างศัตรูนั่นเอง กฎในการเลือกใช้สีที่เสริมธาตุเรา จึงไม่แนะนำโทนสีขอธาตุที่เราไปพิฆาตเขาเช่นกัน เพราะความเป็นมิตรย่อมดีกว่าความเป็นศัตรูกันนั่นเอง

ตัวอย่างการตกแต่งห้องนอนด้วยโทนสีประจำธาตุไม้ (เขียว) และสีประจำธาตุน้ำ (น้ำเงิน ฟ้า ดำ) ซึ่งเป็นสีเสริมธาตุ 
ที่มาภาพ : www.horchow.com

อ.ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ www.modonut.net
คอลัมนิสต์, ที่ปรึกษา และวิทยากรพิเศษด้านฮวงจุ้ย
อาจารย์สอนหลักสูตรฮวงจุ้ยพื้นฐาน ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
ได้รับการยอมรับติด 1 ใน 109 หมอดูคนดังของเมืองไทยในปี 2552
และได้รับการยอมรับติด 1 ใน 20 หมอดูคนดังของเมืองไทยปี 2554
ผู้จัดรายการคู่คิดติดบ้าน, เปิดดวงล้วงชะตา และจับกระแสดวงในเครือมีเดียทัช 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ