View : 6160

       บ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style) หรือบ้านสไตล์ธรรมชาติ จึงเป็นการนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ หินต่างๆ รวมถึงวัสดุที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ไม้เทียม หรือ ไม้สังเคราะห์ ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง เนื่องจากในปัจจุบันการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 

       ตัวโครงสร้างเอง เช่น เสา คาน สามารถเป็นได้ทั้งคอนกรีตหรือเหล็กเพื่อความคงทนแข็งแรง แล้วอาจปิดผิวด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น หิน หรือไม้ หากเป็นโครงสร้างไม้ก็จะมีการโชว์โครงสร้างไม้ให้เห็นชัดเจน ผนังบ้านจะใช้การก่ออิฐ ซึ่งผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ เช่น ดินเหนียว ทราย แกลบ และน้ำ โดยมีทั้งที่ฉาบปูนทับหรือการก่ออิฐโชว์แนวที่สวยงาม หรือกรุด้วยฝาไม้ รวมทั้งการทำผนังปูนให้มีผิวสัมผัสธรรมชาติ หรือพิมพ์ลายบนผนังปูน เช่น ลายใบไม้ ลายริ้วหิน เป็นต้น มีการใช้หน้าต่างบานใหญ่เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติ และช่วยให้มองเห็นวิวและทัศนียภาพภายนอก ผสานกับการใช้ไม้ระแนงเป็นแผงบังตานอกจากจะสวยงามแล้วยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

       การตกแต่งภายในจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบขึ้นรูปจากธรรมชาติเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี่นั่ง เตียงนอน รวมถึงโคมไฟและของตกแต่งอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะไม่ทาสีทับ เพื่อให้เห็นสีธรรมชาติของวัสดุที่มีความสวยงามในตัวเอง เช่น สีครีมหรือน้ำตาลของไม้ สีเทาของหิน เป็นต้น และอาจมีการประดับด้วยต้นไม้ดอกไม้จริงเพิ่มความสดชื่น

       หลังคาเองก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ วัสดุมุงหลังคาที่นิยมใช้กันคือ “หลังคาไม้” ที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ไม้แป้นเกล็ด” มีลักษณะเป็นไม้แผ่นบาง ถูกเซาะจากท่อนไม้ มีผิวสัมผัสเป็นร่องลึกสวยงาม นิยมมุงหลังคาในแนวสลับคล้ายแนวเกล็ดปลา ปัจจุบันมีวัสดุทดแทนที่ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนไม้ธรรมชาติหลายชนิดให้เลือกใช้กัน เช่น กระเบื้องที่มีเท็กซเจอร์เหมือนไม้ กระเบื้องดินเผา เป็นต้น

การตกแต่งภายในด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ดึงบรรยากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

โคมไฟที่ประยุกต์จากวัสดุธรรมชาติ

เรื่อง: SCG Experience

ใกล้ชิดธรรมชาติ กับ
บ้านสไตล์เนเชอรัล

คนเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาตั้งแต่ในอดีตที่โลกเรายังไม่มีวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า และปัจจุบันบ้านสไตล์เนเชอรัลก็เป็นที่นิยมไม่แพ้สไตล์อื่น เนื่องจากคนเรายังคงโหยหาอยากใกล้ชิดธรรมชาติ บ้านสไตล์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่อยู่ตามป่าเขาหรือชายทะเล โดยถูกออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างกลมกลืน 

การใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน และ อิฐ เป็นต้น ใช้ช่องเปิดขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่าง รวมถึงการติดกระจกบานใหญ่เพื่อรับแสงธรรมชาติและบรรยากาศภายนอก

การตกแต่งพื้นผนังและเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น พื้นหิน ผนังปูนผิวสัมผัสธรรมชาติ อ่างล้างหน้าไม้

ลานระเบียงกว้าง นิยมออกแบบให้มีขนาดกว้าง เปิดรับบรรยากาศจากภายนอกอย่างเต็มที่ และเป็นตัวเชื่อมโยงสเปซระหว่างภายนอกและภายในเข้าไว้ด้วยกัน

บ้านหลังคาไม้ ดูเป็นธรรมชาติ

พื้นที่ภายนอกที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น พื้นไม้ ที่นั่งหิน และ รั้วไม้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.pinterest.com

เรื่อง: SCG Experience

ใกล้ชิดธรรมชาติ กับ
บ้านสไตล์เนเชอรัล

คนเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาตั้งแต่ในอดีตที่โลกเรายังไม่มีวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า และปัจจุบันบ้านสไตล์เนเชอรัลก็เป็นที่นิยมไม่แพ้สไตล์อื่น เนื่องจากคนเรายังคงโหยหาอยากใกล้ชิดธรรมชาติ บ้านสไตล์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านที่อยู่ตามป่าเขาหรือชายทะเล โดยถูกออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติ เข้ากับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างกลมกลืน 

การใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ หิน และ อิฐ เป็นต้น ใช้ช่องเปิดขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่าง รวมถึงการติดกระจกบานใหญ่เพื่อรับแสงธรรมชาติและบรรยากาศภายนอก

การตกแต่งพื้นผนังและเฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น พื้นหิน ผนังปูนผิวสัมผัสธรรมชาติ อ่างล้างหน้าไม้

       บ้านสไตล์เนเชอรัล (Natural Style) หรือบ้านสไตล์ธรรมชาติ จึงเป็นการนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ หินต่างๆ รวมถึงวัสดุที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น ไม้เทียม หรือ ไม้สังเคราะห์ ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ไม้จริง เนื่องจากในปัจจุบันการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก 

       ตัวโครงสร้างเอง เช่น เสา คาน สามารถเป็นได้ทั้งคอนกรีตหรือเหล็กเพื่อความคงทนแข็งแรง แล้วอาจปิดผิวด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น หิน หรือไม้ หากเป็นโครงสร้างไม้ก็จะมีการโชว์โครงสร้างไม้ให้เห็นชัดเจน ผนังบ้านจะใช้การก่ออิฐ ซึ่งผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ เช่น ดินเหนียว ทราย แกลบ และน้ำ โดยมีทั้งที่ฉาบปูนทับหรือการก่ออิฐโชว์แนวที่สวยงาม หรือกรุด้วยฝาไม้ รวมทั้งการทำผนังปูนให้มีผิวสัมผัสธรรมชาติ หรือพิมพ์ลายบนผนังปูน เช่น ลายใบไม้ ลายริ้วหิน เป็นต้น มีการใช้หน้าต่างบานใหญ่เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติ และช่วยให้มองเห็นวิวและทัศนียภาพภายนอก ผสานกับการใช้ไม้ระแนงเป็นแผงบังตานอกจากจะสวยงามแล้วยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

       การตกแต่งภายในจะใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบขึ้นรูปจากธรรมชาติเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี่นั่ง เตียงนอน รวมถึงโคมไฟและของตกแต่งอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะไม่ทาสีทับ เพื่อให้เห็นสีธรรมชาติของวัสดุที่มีความสวยงามในตัวเอง เช่น สีครีมหรือน้ำตาลของไม้ สีเทาของหิน เป็นต้น และอาจมีการประดับด้วยต้นไม้ดอกไม้จริงเพิ่มความสดชื่น

       หลังคาเองก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ วัสดุมุงหลังคาที่นิยมใช้กันคือ “หลังคาไม้” ที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ไม้แป้นเกล็ด” มีลักษณะเป็นไม้แผ่นบาง ถูกเซาะจากท่อนไม้ มีผิวสัมผัสเป็นร่องลึกสวยงาม นิยมมุงหลังคาในแนวสลับคล้ายแนวเกล็ดปลา ปัจจุบันมีวัสดุทดแทนที่ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนไม้ธรรมชาติหลายชนิดให้เลือกใช้กัน เช่น กระเบื้องที่มีเท็กซเจอร์เหมือนไม้ กระเบื้องดินเผา เป็นต้น

การตกแต่งภายในด้วยวัสดุจากธรรมชาติ ดึงบรรยากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายใน

โคมไฟที่ประยุกต์จากวัสดุธรรมชาติ

ลานระเบียงกว้าง นิยมออกแบบให้มีขนาดกว้าง เปิดรับบรรยากาศจากภายนอกอย่างเต็มที่ และเป็นตัวเชื่อมโยงสเปซระหว่างภายนอกและภายในเข้าไว้ด้วยกัน

บ้านหลังคาไม้ ดูเป็นธรรมชาติ

บทความที่แล้ว
รูปทรงของหลังคา กับสไตล์และฟังก์ชันที่ลงตัว
14-รูปทรงของหลังคา-กับสไตล์และฟังก์ชั่นที่ลงตัว-(1).jpgบทความถัดไป
ผิวสัมผัสพื้นของบ้านสไตล์เนเชอรัล
16-ผิวสัมผัสพื้นของบ้านสไตล์เนเชอรัล-(1).jpgบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 แนวทางสร้างบ้านใหม่
1-4-แนวทางสร้างบ้านใหม่-บริษัทรับสร้างบ้าน-สถาปนิก-แบบบ้านฟรี-ซื้อแบบบ้าน-บ้านสำเร็จรูป.jpgเตรียมขออนุญาตก่อสร้าง และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน
1-เตรียมขออนุญาตก่อสร้าง-และหาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน.jpg

พื้นที่ภายนอกที่ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น พื้นไม้ ที่นั่งหิน และ รั้วไม้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ : www.pinterest.com

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ