View : 17258

       คานยื่น คือ คานที่มีส่วนปลายคานด้านหนึ่งยื่นจากแนวอาคารแบบลอยตัวเป็นอิสระโดยไม่มีโครงสร้างเสารองรับ มักถูกออกแบบเป็นคานรับพื้นระเบียง พื้นกันสาด คานยื่นรับครีบผนัง คานยื่นลอยเพื่อความสวยงาม หรือแม้แต่คานยื่นรับผนังช่องท่อ (Shaft) ฯลฯ โดยหากเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จะเสริมเหล็กบนเพิ่มขึ้น หากเป็นโครงสร้างเหล็ก (คสล.) อาจจะมีการปะกับเหล็กระหว่างคานกับเสาเพิ่มหรือใช้คานวางพาดหัวเสาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระยะยื่นและน้ำหนักที่ต้องรองรับจะสัมพันธ์กับขนาดคานยื่น เช่น คานยื่นรับพื้นระเบียงที่ยื่นจากตัวบ้านอาจจะถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่และเสริมเหล็กมากกว่าคานยื่นรับครีบผนังหรือคานยื่นลอยตัวโดยไม่มีพื้นและผนัง เป็นต้น ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบให้เหมาะสมตามการใช้งาน และมีรูปแบบตามที่สถาปนิกออกแบบ (สถาปนิกและวิศวกรประสานงานกัน)อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


สนใจรับคำปรึกษากับทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่
DreamDriver-Consult.jpg


B.jpg

​ภาพ: คานยื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานยื่น

ภาพ: ตำแหน่งคานยื่น

ภาพ: คานยื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน คานยื่น

ภาพ: ตำแหน่งคานยื่น

ภาพ: คานยื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก

       คานยื่น คือ คานที่มีส่วนปลายคานด้านหนึ่งยื่นจากแนวอาคารแบบลอยตัวเป็นอิสระโดยไม่มีโครงสร้างเสารองรับ มักถูกออกแบบเป็นคานรับพื้นระเบียง พื้นกันสาด คานยื่นรับครีบผนัง คานยื่นลอยเพื่อความสวยงาม หรือแม้แต่คานยื่นรับผนังช่องท่อ (Shaft) ฯลฯ โดยหากเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จะเสริมเหล็กบนเพิ่มขึ้น หากเป็นโครงสร้างเหล็ก (คสล.) อาจจะมีการปะกับเหล็กระหว่างคานกับเสาเพิ่มหรือใช้คานวางพาดหัวเสาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ระยะยื่นและน้ำหนักที่ต้องรองรับจะสัมพันธ์กับขนาดคานยื่น เช่น คานยื่นรับพื้นระเบียงที่ยื่นจากตัวบ้านอาจจะถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่และเสริมเหล็กมากกว่าคานยื่นรับครีบผนังหรือคานยื่นลอยตัวโดยไม่มีพื้นและผนัง เป็นต้น ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้ออกแบบให้เหมาะสมตามการใช้งาน และมีรูปแบบตามที่สถาปนิกออกแบบ (สถาปนิกและวิศวกรประสานงานกัน)อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


สนใจรับคำปรึกษากับทีมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่
DreamDriver-Consult.jpg


B.jpg

​ภาพ: คานยื่นคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ