View : 2105
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผังฝ้าเพดาน

       แสดงรายละเอียดของฝ้าเพดาน ในลักษณะของผังซึ่งระบุวัสดุและระดับความสูงฝ้าเพดานแต่ละจุดโดยวัดจากผิวบนของวัสดุพื้นในห้องนั้นๆ ถึงใต้ท้องฝ้า พร้อมระบุตำแหน่ง ขนาด ของฝ้าหลุมและโคมไฟ (อาจโยงสายไฟรวมไว้ด้วยหากไม่ซับซ้อนมาก) บางส่วนอาจมีรูปตัดขยายรายละเอียดเพื่อความถูกต้องในการก่อสร้าง เช่น บริเวณฝ้าหลืบที่มีการซ่อนโคมไฟ เป็นต้น

       ทั้งนี้ ผังฝ้าเพดานจะไม่ได้แสดงมุมมองเดียวกับที่เราแหงนมองฝ้าเพดาน แต่จะแสดงทิศทางเสมือนมองลงมาจากตำแหน่งใต้ท้องพื้นชั้นบนที่อยู่เหนือฝ้าเพดานนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการเทียบตำแหน่งให้ตรงกับผังพื้น

ภาพ: ตัวอย่างผังฝ้าเพดาน พร้อมรูปตัดขยาย (ขอขอบคุณภาพจาก http://www.dpt.go.th)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ผังฝ้าเพดาน

       แสดงรายละเอียดของฝ้าเพดาน ในลักษณะของผังซึ่งระบุวัสดุและระดับความสูงฝ้าเพดานแต่ละจุดโดยวัดจากผิวบนของวัสดุพื้นในห้องนั้นๆ ถึงใต้ท้องฝ้า พร้อมระบุตำแหน่ง ขนาด ของฝ้าหลุมและโคมไฟ (อาจโยงสายไฟรวมไว้ด้วยหากไม่ซับซ้อนมาก) บางส่วนอาจมีรูปตัดขยายรายละเอียดเพื่อความถูกต้องในการก่อสร้าง เช่น บริเวณฝ้าหลืบที่มีการซ่อนโคมไฟ เป็นต้น

       ทั้งนี้ ผังฝ้าเพดานจะไม่ได้แสดงมุมมองเดียวกับที่เราแหงนมองฝ้าเพดาน แต่จะแสดงทิศทางเสมือนมองลงมาจากตำแหน่งใต้ท้องพื้นชั้นบนที่อยู่เหนือฝ้าเพดานนั้นๆ เพื่อความสะดวกในการเทียบตำแหน่งให้ตรงกับผังพื้น

ภาพ: ตัวอย่างผังฝ้าเพดาน พร้อมรูปตัดขยาย (ขอขอบคุณภาพจาก http://www.dpt.go.th)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ