View : 11028

       พุกเคมี  คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วบรรจุเคมีด้านในเพื่อช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้น  ผนัง หรือส่วนของโครงสร้าง เหมาะสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการแรงยึดเหนี่ยวสูง หรือต้องรับน้ำหนักมาก ใช้ได้กับทั้งอิฐชนิดต่างๆ คอนกรีต และหิน โดยในการติดตั้งช่างจะทำการเจาะรูบนคอนกรีต  ทำความสะอาดรูที่เจาะไม่ให้มีฝุ่นผง จากนั้นจึงสอดพุกเคมีและตามด้วยตะปูเกลียวเข้าไปในรู  ตัวพุกส่วนที่เป็นแก้วจะแตกเพื่อให้กาวเคมีชนิดพิเศษที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงและแข็งตัวไวในหลอดแก้วช่วยยึดตะปูเกลียวให้ติดแน่น  พุกรูปแบบนี้อาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยหรือได้ใช้งานกันทั่วไปมากนัก เนื่องจากต้องใช้ช่างมืออาชีพในการติดตั้งและราคาค่อนข้างสูง

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุกเคมี

ภาพ: พุกเคมี
ขอบคุณภาพ http://www.tapcon.com.vn/

ภาพ: การติดตั้งพุกเคมี
ขอบคุณภาพ: bangkokhardwaretools.com

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน พุกเคมี

ภาพ: พุกเคมี
ขอบคุณภาพ http://www.tapcon.com.vn/

ภาพ: การติดตั้งพุกเคมี
ขอบคุณภาพ: bangkokhardwaretools.com

       พุกเคมี  คือ อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นหลอดแก้วบรรจุเคมีด้านในเพื่อช่วยยึดตะปูเกลียว (น็อตหรือสกรู) เข้ากับพื้น  ผนัง หรือส่วนของโครงสร้าง เหมาะสำหรับงานติดตั้งที่ต้องการแรงยึดเหนี่ยวสูง หรือต้องรับน้ำหนักมาก ใช้ได้กับทั้งอิฐชนิดต่างๆ คอนกรีต และหิน โดยในการติดตั้งช่างจะทำการเจาะรูบนคอนกรีต  ทำความสะอาดรูที่เจาะไม่ให้มีฝุ่นผง จากนั้นจึงสอดพุกเคมีและตามด้วยตะปูเกลียวเข้าไปในรู  ตัวพุกส่วนที่เป็นแก้วจะแตกเพื่อให้กาวเคมีชนิดพิเศษที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูงและแข็งตัวไวในหลอดแก้วช่วยยึดตะปูเกลียวให้ติดแน่น  พุกรูปแบบนี้อาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยหรือได้ใช้งานกันทั่วไปมากนัก เนื่องจากต้องใช้ช่างมืออาชีพในการติดตั้งและราคาค่อนข้างสูง

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ