View : 747
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ครัวปิด

       ครัวปิด  หรือที่มักเรียกกันว่า “ครัวแบบทึบ” หมายถึง ครัวที่มีลักษณะเป็นห้องซึ่งมีผนังทึบรอบด้าน (อาจเป็นผนังก่ออิฐหรือผนังโครงเบาก็ได้) พร้อมหลังคาครอบมิดชิด  โดยอาศัยการระบายอากาศทางหน้าต่าง/เกล็ดระบายอากาศ หากไม่สามารถทำหน้าต่างได้ เช่น ครัวต่อเติมในพื้นที่จำกัด อาจต้องช่องระบายอากาศเฉพาะจุด หรือใช้พัดลมดูดอากาศ

ภาพ: ตัวอย่างการทำช่องระบายสำหรับครัวปิด กรณีต่อเติมในพื้นที่จำกัด

       ทั้งนี้ หากเป็นการต่อเติมครัวที่เป็นครัวปิด โดยทั่วไป มักทำเป็นอาคารอีกหลังต่อกับบ้าน โดยตั้งเสารับหลังคาและก่อผนัง เผื่อกรณีเกิดการทรุดตัว ทั้งครัวและหลังคาจะทรุดไปพร้อมๆ กัน (ต่างกับกรณีติดตั้งหลังกันสาดไว้กับบ้านเดิม หากทรุดตัว ผนังและหลังคาจะแยกจากกันอาจทำให้น้ำรั่วซึมเข้าห้องครัวได้)อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ครัวปิด

       ครัวปิด  หรือที่มักเรียกกันว่า “ครัวแบบทึบ” หมายถึง ครัวที่มีลักษณะเป็นห้องซึ่งมีผนังทึบรอบด้าน (อาจเป็นผนังก่ออิฐหรือผนังโครงเบาก็ได้) พร้อมหลังคาครอบมิดชิด  โดยอาศัยการระบายอากาศทางหน้าต่าง/เกล็ดระบายอากาศ หากไม่สามารถทำหน้าต่างได้ เช่น ครัวต่อเติมในพื้นที่จำกัด อาจต้องช่องระบายอากาศเฉพาะจุด หรือใช้พัดลมดูดอากาศ

ภาพ: ตัวอย่างการทำช่องระบายสำหรับครัวปิด กรณีต่อเติมในพื้นที่จำกัด

       ทั้งนี้ หากเป็นการต่อเติมครัวที่เป็นครัวปิด โดยทั่วไป มักทำเป็นอาคารอีกหลังต่อกับบ้าน โดยตั้งเสารับหลังคาและก่อผนัง เผื่อกรณีเกิดการทรุดตัว ทั้งครัวและหลังคาจะทรุดไปพร้อมๆ กัน (ต่างกับกรณีติดตั้งหลังกันสาดไว้กับบ้านเดิม หากทรุดตัว ผนังและหลังคาจะแยกจากกันอาจทำให้น้ำรั่วซึมเข้าห้องครัวได้)อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ