View : 2371
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เสา

       เสา คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจาก อเส คาน (หรือพื้นไร้คาน) ของทุกชั้น เพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอม่อและฐานรากต่อไป มีลักษณะเป็นท่อนแนวตั้ง เสาสำหรับบ้านอาจเป็นได้ทั้ง เหล็ก คอนกรีต หรือไม้ โดยเรื่องของวัสดุ ขนาด และหน้าตัดเสานั้น สถาปนิกกับวิศวกรจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมของรูปแบบและลักษณะโครงสร้าง

       ในเรื่องความสวยงาม อาจมีการก่อผนังรอบเสาเพื่อเพิ่มขนาดเสาเดิมให้สวยงามตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ การตกแต่งเสาด้วยวัสดุหรือลวดลายต่างๆ นอกจากนี้ เสาบางต้นอาจทำเพื่อการตกแต่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้รับน้ำหนักอาคาร หรือเป็นเสาสำหรับใช้งานอย่างอื่นโดยเฉพาะ เช่น เสาโคมไฟ เป็นต้น

ภาพ: เสาเหล็ก (ซ้าย) และเสาไม้ (ขวา)

ภาพ: เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: การเพิ่มขนาดเสาให้ได้ตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ และตกแต่งเสาด้วยวัสดุตามสไตล์บ้าน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน เสา

       เสา คือ ส่วนประกอบของโครงสร้างอาคารที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักจาก อเส คาน (หรือพื้นไร้คาน) ของทุกชั้น เพื่อถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอม่อและฐานรากต่อไป มีลักษณะเป็นท่อนแนวตั้ง เสาสำหรับบ้านอาจเป็นได้ทั้ง เหล็ก คอนกรีต หรือไม้ โดยเรื่องของวัสดุ ขนาด และหน้าตัดเสานั้น สถาปนิกกับวิศวกรจะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสมของรูปแบบและลักษณะโครงสร้าง

       ในเรื่องความสวยงาม อาจมีการก่อผนังรอบเสาเพื่อเพิ่มขนาดเสาเดิมให้สวยงามตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ การตกแต่งเสาด้วยวัสดุหรือลวดลายต่างๆ นอกจากนี้ เสาบางต้นอาจทำเพื่อการตกแต่งเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้รับน้ำหนักอาคาร หรือเป็นเสาสำหรับใช้งานอย่างอื่นโดยเฉพาะ เช่น เสาโคมไฟ เป็นต้น

ภาพ: เสาเหล็ก (ซ้าย) และเสาไม้ (ขวา)

ภาพ: เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภาพ: การเพิ่มขนาดเสาให้ได้ตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ และตกแต่งเสาด้วยวัสดุตามสไตล์บ้าน

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ