View : 6069
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบหล่อคอนกรีต

       แบบหล่อคอนกรีต คือ อุปกรณ์ในงานหล่อคอนกรีตที่ใช้ติดตั้งเป็นแบบหล่อเพื่อสร้างขอบเขตสำหรับเทคอนกรีตให้หล่อออกมาเป็นรูปแบบตามที่ต้องการ  นิยมใช้ในงานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก") สำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร  โดยจะติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตก่อนจะวางเหล็กเส้นหรือเหล็กข้ออ้อย แล้วเทคอนกรีตลงไป เช่น เสา คาน พื้น ผนัง สะพานลอย ถนน เป็นต้น

       วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต  แต่เดิมจะใช้ไม้ ความหนาที่ 1- 1 ½  นิ้ว มีหน้ากว้างตั้งแต่ 6  8 หรือ10 นิ้ว  จึงเรียกกันติดปากว่า “ไม้แบบ”  เนื่องจากไม้มีราคาถูก  ตัดใช้งานได้หลายรูปแบบ  และหาซื้อได้ง่าย    ในปัจจุบันมีการพัฒนาไม้แบบให้กลายเป็นแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์ม (บ้างเรียกว่า “ไม้อัดฟีโนลิค “ หรือ “ไม้อัดดำ”) ที่จะช่วยป้องกันปูนไม่ให้ยึดติดกับแผ่นไม้  ทำให้ถอดแบบได้สะดวก และนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก   รวมถึงยังมีวัสดุอื่นๆอีก เช่น เหล็ก ไฟเบอร์กลาส  พลาสติก  ซึ่งแบบหล่อคอนกรีตจากวัสดุเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำงาน  เนื่องจากใช้งานง่าย ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว  สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ  และยังช่วยให้ผิวคอนกรีตที่ออกมาเรียบเนียนกว่า   รวมถึงมีความคุ้มค่ามากกว่า  เพราะมีอายุการใช้งานยาวนาน  และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้   ต่างจากไม้ที่สามารถใช้งานได้แค่ 1-2 ครั้งเท่านั้น  แต่วัสดุเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดเรี่องราคาที่ค่อนข้างสูง  การขนส่งและการจัดเก็บที่ต้องใช้งบประมาณหรือแรงงานเพิ่มมากขึ้น   อีกทั้งยังตัดแต่งเพื่อปรับให้เข้ากับหน้างานได้ยาก  ไม้จึงยังคงเป็นวัสดุยอดนิยมในการนำมาทำเป็นแบบหล่อคอนกรีตอยู่

ภาพ: การหล่อคอนกรีตโดยใช้ไม้แบบประเภทไม้

ภาพ: การหล่อคอนกรีตโดยใช้ไม้แบบประเภทเหล็ก

ภาพ: การหล่อคอนกรีตโดยใช้ไม้แบบประเภทเหล็ก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 


เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน แบบหล่อคอนกรีต

       แบบหล่อคอนกรีต คือ อุปกรณ์ในงานหล่อคอนกรีตที่ใช้ติดตั้งเป็นแบบหล่อเพื่อสร้างขอบเขตสำหรับเทคอนกรีตให้หล่อออกมาเป็นรูปแบบตามที่ต้องการ  นิยมใช้ในงานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลิกเพื่ออ่านบทความ "ศัพท์คนสร้างบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก") สำหรับโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร  โดยจะติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตก่อนจะวางเหล็กเส้นหรือเหล็กข้ออ้อย แล้วเทคอนกรีตลงไป เช่น เสา คาน พื้น ผนัง สะพานลอย ถนน เป็นต้น

       วัสดุที่ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีต  แต่เดิมจะใช้ไม้ ความหนาที่ 1- 1 ½  นิ้ว มีหน้ากว้างตั้งแต่ 6  8 หรือ10 นิ้ว  จึงเรียกกันติดปากว่า “ไม้แบบ”  เนื่องจากไม้มีราคาถูก  ตัดใช้งานได้หลายรูปแบบ  และหาซื้อได้ง่าย    ในปัจจุบันมีการพัฒนาไม้แบบให้กลายเป็นแผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์ม (บ้างเรียกว่า “ไม้อัดฟีโนลิค “ หรือ “ไม้อัดดำ”) ที่จะช่วยป้องกันปูนไม่ให้ยึดติดกับแผ่นไม้  ทำให้ถอดแบบได้สะดวก และนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก   รวมถึงยังมีวัสดุอื่นๆอีก เช่น เหล็ก ไฟเบอร์กลาส  พลาสติก  ซึ่งแบบหล่อคอนกรีตจากวัสดุเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำงาน  เนื่องจากใช้งานง่าย ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว  สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ  และยังช่วยให้ผิวคอนกรีตที่ออกมาเรียบเนียนกว่า   รวมถึงมีความคุ้มค่ามากกว่า  เพราะมีอายุการใช้งานยาวนาน  และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้   ต่างจากไม้ที่สามารถใช้งานได้แค่ 1-2 ครั้งเท่านั้น  แต่วัสดุเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดเรี่องราคาที่ค่อนข้างสูง  การขนส่งและการจัดเก็บที่ต้องใช้งบประมาณหรือแรงงานเพิ่มมากขึ้น   อีกทั้งยังตัดแต่งเพื่อปรับให้เข้ากับหน้างานได้ยาก  ไม้จึงยังคงเป็นวัสดุยอดนิยมในการนำมาทำเป็นแบบหล่อคอนกรีตอยู่

ภาพ: การหล่อคอนกรีตโดยใช้ไม้แบบประเภทไม้

ภาพ: การหล่อคอนกรีตโดยใช้ไม้แบบประเภทเหล็ก

ภาพ: การหล่อคอนกรีตโดยใช้ไม้แบบประเภทเหล็ก

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 


ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ